Články

Vytvořeno před 1 month 2 weeks | Úvodní slovo

Milí farníci,

srdečně vás zvu na křížové cesty, které probíhají v Nymburce v kostele sv. Jiljí takto:

V pátek 17. 3. v 17.30 hod. – křížová cesta společenství okolo nácviku písní z kancionálu.

V neděli 26. 3. v 8.30 hod. – křížová cesta doprovázená scholou.

Ve čtvrtek 30. 3. v 16.00 hod. – křížová cesta dětí z misijního klubka.

V pátek 7. 4. v 18.45 hod. - křížová cesta společenství mládeže.

V pátek 14. 4. v 14.15 hod. – Velkopáteční křížová cesta.

V Sadské jsou křížové cesty v neděle 19.3., 26. 3. a 2. 4. vždy v 10.45 hod.

Ve Všejanech jsou křížová cesty ve středy: 15. 3. v 15 hod.; 22. 3. ve 14.30 hod. a dále uvidíme.

Vytvořeno před 6 months 3 days | Úvodní slovo

Milí farníci, uplynulou sobotu (22. října) nás předešel k Pánu Ježíši pan Zdeněk Kopecký, dlouholetý ředitel VOX NYMBURGENSIS a náš farník. Pohřební mše sv. budet tuto sobotu 29. října ve 13 hod. v kostele sv. Jiljí v Nymbuce, pak bude obřad na hřbitově a uložení do hrobu. VEČERNÍ MŠE SV. V SOBOTU 29. října 2016 NEBUDE!

Vytvořeno před 8 months 4 days | Úvodní slovo

Milí farníci,

věříme, že Bůh slyší prosby těch, kdo k němu volají. Někdy nás samozřejmě vyslyší jiným způsobem, než jsme čekali, ale naše modlitby určitě nejsou nikdy zbytečné. Rozhodl jsem se vás poprosit, abychom se ve čtvrtek 1. září postili a modlili za dar zdraví pro Lukáše Jeleně. Prosme našeho Nebeského Otce, aby na přímluvu Panny Marie a našeho patrona sv. Jiljí, pomocníka v nouzi, dal Lukášovi zdraví, pokoj a radost, a také všem jeho blízkým.

Formu půstu si zvolte sami. K modlitbám se můžete připojit doma či jinde nebo se zúčastnit tiché adorace, která bude probíhat v kostele sv. Jiljí v Nymburce od 17 do 20 hod. Ve 21 hod. se splečně spojíme v desátku růžence: "Který z mrtvých vstal." Každý se bude modlit tam, kde právě je. V této modltbě desátku ve 21 hod. zkusme pokračovat i v dalších dnech.

Samozřejmě je na každém, zda tuto výzvu přijme. Je to má prosba.

Vytvořeno před 8 months 2 weeks | Úvodní slovo

Z BLOGU PANA KARDINÁLA DOMINIKA DUKY

Vytvořeno před 9 months 1 week | Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připojuji se k názoru konzervativních poslanců. Zaštítila jsem petici proti adopci dětí homosexuálům. Jsem zásadně proti novele zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listě dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas k osvojení dítěte.

Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou pouze o jeden hlas, a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, že si homosexuální páry nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme, že svému slibu nedostály. A nyní požadují zmíněnou adopci. Sliby chyby - slibem nezarmoutíš.