Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle Velikonočního rozpisu:

V pondělí bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle.

Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v 18 hod.

Na Velký pátek bude křížová cesta od 14.15 hod. a v 15 hod. budou Velkopáteční obřady. Po nich bude možnost adorace.

Na Bílou sobotu bude v 9 hod. společná modlitba ranních chval a modlitby se čtením. Od 9 do 11 hod. bude otevřen kostel – možnost adorace u Božího hrobu. V 16.30 hod. bude modlitba nešpor a ve 20.30 hod. obřady Velikonoční vigilie.

Na Hod Boží velikonoční jsou mše sv. v naší farnosti jako obvykle v neděli.

Připomínám, že až do listopadu jsou všechny mše sv. a obřady v kostele.

 

Veřejné čtení z bible – pod názvem Nymburk čte bibli – proběhne před městskou knihovnou v Nymburce zítra od 12 do 16 hod.

 

Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod.

 

Zpovídat budu dnes od 15 do 17 hod. v Nymburce na faře; zítra ráno od 7.30 hod. do mše sv. v kostele a ve středu budu zpovídat od 18 do 20 hod. na faře v Nymburce.

 

Prosím muže, kteří budou na Zelený čtvrtek na mši sv. v Nymburce a jsou ochotni účastnit se obřadu umývání nohou, aby se mi po mši sv. přihlásili v zákristii.

 

Děkuji všem, kdo přispěli minulou neděli na sbírku na Hoješín. Vybralo se 4.688,- Kč, které jsem poslal na účet sester.

 

Na farní pouť do Klokot a Bechyně pojedeme v sobotu 4. května. Budeme vyjíždět v 6.30 hod. ze Všejan, v 6.45 hod. z Nymburk a v 6.55 hod. ze Sadské. Navštívíme starobylé poutní místo Klokoty a v Bechyni farní i hřbitovní kostel, klášterní kostel a ambity, věž, … Cena za dopravu je 250,- Kč. Zájemci se mohou hlásit: ve Všejanech u paní Homolové, v Nymburce u paní Hájkové a v Sadské u paní Štěpánové.

 

Ve Všejanech:

Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod. Před ní bude od 14.40 hod. křížová cesta a po mši sv. budu zpovídat.

 

V Sadské:

Teď po mši sv. je příležitost ke svátosti smíření.