Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto:

pondělí zde bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle.

Ve čtvrtek mše sv. pro děti na závěr školního roku bude v 15.30 hod.

pátek zde bude mše sv. v 18 hod. jako obvykle.

sobotu zde bude mše sv. v 19.30 hod. již ze Svatodušní vigilie.

 

Ve středu bude mše sv. v Sadské v 17 hod.

 

Příští neděli (9. 6.) bude mše sv. pouze v Nymburce, kde bude biřmovat otec biskup Zdenek Wasserbauer. Mše sv. ve Všejanech a v Sadské 9. června nebudou.

 

Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět od 15.15 hod. do 17.15 hod. V tomto školním roce bude poslední hodina tento čtvrtek 6. června.

 

Ve dnech 13. – 18. 8. 2019 se uskuteční Celostátní setkání animátorů v Chotěboři. Zveme na toto setkání všechny mladé ve věku 16 – 24 let, kteří slouží druhým ve společnosti, ve farnostech, společenstvích a mladé, kteří chtějí sloužit.

Více informací na: https://csa2019.signaly.cz/

Přihlaste se na adrese: https://client.cidas.cz/

 

V sobotu 4. 5. proběhla na pražském Arcibiskupství konference: Sexuální výchova v rodině a ve škole (navrhované změny rámcově vzdělávacího programu atd.). Popovídání na dané téma a informování přímých účastníků této konference proběhne na faře v Nymburce za týden, tedy v neděli 2. 6. po mši sv.

 

Ekumenická bohoslužba bude v našem kostele sv. Jiljí v Nymburce na Svatodušní pondělí 10. června od 18 hod. Po ní pak bude občerstvení na faře. Prosím, pokud možno doneste koláče i hranáče, cukroví i slanoví.

 

Mariánská pouť Polabí proběhne v neděli 16. června. Začátek je v osadě Ostrov u Poděbrad ve 14.30 hod. Odjezd autobusu od vlakového nádraží v Poděbradech je ve 14 hod.

 

Nymburk:

V sobotu 4. 5. proběhla na pražském Arcibiskupství konference: Sexuální výchova v rodině a ve škole (navrhované změny rámcově vzdělávacího programu atd.). Popovídání na dané téma a informování přímých účastníků této konference proběhne na faře v Nymburce TEĎ po mši sv.

 

Úklid kostela je již tuto středu (5. června) od 18 hod.

 

Sadská:

Teď po mši sv. bude eucharistická adorace.