Moc děkuji kostelnicím, varhanicím, hudebníkům, katechetům a všem, kteří pomáhají v kostelech a vůbec ve farnosti. Bůh to vidí. Děkuji!

 

Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle obvyklého pořádku kromě soboty:

V pondělí a ve čtvrtek budou mše sv. v 8 hod.

V pátek bude mše sv. v 18 hod.

V sobotu mše sv. v Nymburce NEBUDE.

 

Žehnání nové sochy nenarozeným dětem proběhne u sochy P. Marie v Kersku tuto středu (1. května) v 17 hod.

 

Srdečně zvu na farní vodu. Jedná se o jednodenní sjezd dalšího úseku Jizery, tentokráte z Turnova. Výlet se uskuteční ve středu 8. května, kdy je státní svátek.

Cena bez dopravy bude zhruba 350,- Kč za dvoumístnou loď.

Vaši účast hlaste Jiřímu Podruhovi do neděle 5. května, do kdy také vybíráme zálohu 150 Kč na osobu. Bližší informace obdrží přihlášení vodáci, farníci, přátelé vody a jiných tekutin.

 

Na farní pouť do Klokot a Bechyně pojedeme už tuto sobotu (4. května). Budeme vyjíždět v 6.30 hod. ze Všejan, v 6.45 hod. z Nymburk a v 6.55 hod. ze Sadské. Navštívíme starobylé poutní místo Klokoty a v Bechyni farní i hřbitovní kostel, klášterní kostel a ambity, věž, … Cena za dopravu je 250,- Kč. Zájemci se mohou hlásit: ve Všejanech u paní Homolové, v Nymburce u paní Hájkové a v Sadské u paní Štěpánové. Bude zmrzlina zdarma!

 

Kdo s námi chce jet na farní víkend od pátku 21. 6. do neděle 23. 6., tak se prosím závazně přihlaste u Jakuba Jaksche nebo u mne nejlépe hned dnes a nejpozději v neděli 12. 5. Pro později přihlášené nemusí být místo.

 

Kdo ještě má doma postní pokladničku pro charitu, tak ji prosím přineste příští neděli a dejte na stolek s obětními dary. Poneseme je v rámci obětního průvodu a předáme farní charitě. Děkuji.