Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto:

V pondělí zde bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle.

Ve čtvrtek zde mše sv. NEBUDE.

V pátek (slavnost sv. Cyrila a Metoděje) mše sv. bude v 18 hod. jako obvykle. Bude ji sloužit P. Lukáš Hrabánek, tak prosím přijďte!

V sobotu zde mše sv. NEBUDE.

Příští neděli budou bohoslužby v naší farnosti jako obvykle, ale s tím, že ve Všejanech bude bohoslužba slova a v Nymburce a Sadské budou mše sv.

 

Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět od 15.15 hod. do 17.15 hod.

 

Možná už jste se doslechli, že P. Karel Biško zemřel, pohřební mše sv. bude tuto středu 3. 7. v 11 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze – Vinoři. Po mši sv. bude ve 13 hodin jeho tělo uloženo do hrobu na Olšanských hřbitovech.

 

Na dar pro papeže Františka se před týdnem vybralo v Nymburce 2.690,- Kč. Takto je možné u Marie Müllerové přispívat až do konce srpna. Zároveň je také možné přidat svůj otisk prstu, kterým dáváme papeži k dispozici sami sebe a stvrzujeme tím naši víru v Boha a ve společenství církve. Peníze jsou určeny pro papeže Františka, aby je využil pro chudé podle svého uvážení a 15% půjde na naší farní charitu.

Ve Všejanech a v Sadské bude možné takto přispět v neděli 21. 7.

 

V Nymburce:

Ještě je poslední možnost se přihlásit na farní tábor – přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele, co je Katolický týdeník.

 

Dnes je poslední farní káva před prázdninami – nebo spíše už na začátku prázdnin.

Prosím přijďte na faru – v přízemí je příjemně.