Velikonoce 2019 –  Program farnosti Nymburk

čas program místo

Květná neděle

14.4.

8.00 mše svatá Všejany
9.30 mše svatá Nymburk
11.30 mše svatá Sadská

Pondělí

15.4.

8.00 mše svatá Nymburk
12.00-16.00 Nymburk čte bibli Nymburk

Středa

17.4.

15.00   mše svatá Všejany

Zelený čtvrtek

18.4.

18.00   mše svatá Nymburk

Velký pátek

19.4.

14.15 křížová cesta Nymburk
15.00 Velkopáteční obřady Nymburk
Adorace Nymburk

Bílá sobota

20.4.

9.00 ranní chvály + modlitba se čtením Nymburk
9.30 – 11.00 adorace u Božího hrobu Nymburk
16.30 nešpory Nymburk
20.30 obřady Velikonoční vigile Nymburk

Hod Boží Velikonoční

21.4.

8.00 mše svatá Všejany
9.30 mše svatá Nymburk
11.15 mše svatá Sadská

Velikonoční pondělí

22.4.

9.30   mše svatá Nymburk

Radost z Boží lásky a z daru vykoupení všem farníkům přeje
P. Jaroslav Krajl

SLUŽBA SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ od 10.4. do 18.4. 2019

čas zpovídající kněz
Středa 10.4. 16.30 – 16.55     P. Jaroslav (Sadská)
19.00 – 20.00     P. Jaroslav (na faře)
Čtvrtek 11.4. 17.30 – 18.30     P. Jaroslav (na faře)
Pátek 12.4. 17.15 – 17.50     P. Jaroslav
19.00 – 20.30 P. Jaroslav; P. Ludík Pfeifer;
P. Pavel Porochnavec (na faře)
Neděle 14.4. 7.30 – 8.00     P. Jaroslav (Všejany)
12.30 – 13.00     P. Jaroslav (Sadská)
15.00 – 17.00     P. Jaroslav (na faře)
Pondělí 15.4. 7.30 – 8.00     P. Jaroslav
Středa 17.4. 15.45 – 16.15     P. Jaroslav (Všejany)
18.00 – 20.00     P. Jaroslav (na faře)
Čtvrtek 18.4. 17.15 – 17.50     P. Jaroslav

Pokud není uvedeno jinak probíhá svátost smíření v Nymburce v kostele.
V případě potřeby je možné si pro svátost smíření domluvit i jiný termín.

NÁVŠTĚVA KNĚZE

Pokud máte ve své blízkosti nemocné, kteří by přivítali návštevu kněze je možné se domluvit. (tel. 604 365 237)