Každý den s sebou nese spoustu úkolů a starostí, a tak řešíme jeden úkol za druhým podle toho, co zrovna nejvíce hoří nebo podle toho, na co máme ještě sílu. Někdy si uvědomujeme, že to můžeme konat pro Boha, a tak třeba řekneme: „Pro Tebe Ježíši.“ Málokdy se ovšem zabýváme tím, co po nás Pán Bůh skutečně chce, co je doopravdy nutné a co jsou věci, které by třeba vůbec nemuseli být anebo by je lépe než my udělal někdo jiný. Obvykle se to tak děje až do té doby než nastane nějaký průšvih a něco se zvrtne.

Tak se to stalo i apoštolům. Plnili všechny úkoly, které stále přibývali, tak jak přibývalo křesťanů. Zdá se, že se moc nezabývali, co všechno mají dělat a co ne, až najednou začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. Tenhle problém přiměje konečně apoštoly k tomu, aby se zamysleli, co opravdu mají dělat a co ne a vydají jednoznačné prohlášení: „Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole.“ 

Možná ještě více se mi líbí volnější ekumenický překlad: „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo …“ Řecký text pak umožňuje ještě jiné překlady: není vhodné, není příjemné, není milé. Tedy pokud děláme něco, co je sice potřeba udělat, ale má to dělat někdo jiný a zanedbáváme to, co dělat máme, tak to nejen není správné a Bohu se to nelíbí, ale ani nám to v důsledku není příjemné či milé. Ono sice pokud se faráři povede dobře směnit pozemek či něco výhodně pronajmout, tak to může přinést chvilkové potěšení, ale rozhodně ne nějakou hlubší radost.

Občas se ptám, co z toho všeho, co dělám, se líbí Bohu a co ne. A vidím jako důležité, abych nezanedbával to hlavní, kvůli čemu jsem knězem a kvůli čemu mě sem Pán Bůh skrze biskupa poslal. A tak se snažím nezanedbávat přípravu na kázání, i když výsledek tomu někdy neodpovídá, zpovídat, i když mě mrzí, že v Nymburce to zatím v neděli moc nejde, připravovat ke svátostem atd.

Vzhledem k tomu, že mě zatím nikdo nezbavil odpovědnosti za správu majetku, tak i to nějakým způsobem s pomocí mnoha z vás konám. Přiznám se ale, že pokud čas nestačí a je potřeba něco trochu zanedbat, tak se snažím, aby to byla spíš ta starost o majetek. Myslím, že to tak bude fungovat až do té doby, než se stane větší průšvih a odpovědné osoby v církvi si uvědomí, co všechno z toho, co dělají biskupové a kněží se vlastně nelíbí Bohu. Snad pak nastane něco podobného jako bylo ustanovení jáhnů v prvotní církvi.

Omlouvám se, že tu teď mluvím o sobě, ale mluvím zkrátka o tom, co znám, ale ono to obdobně platí i pro většinu z vás. Mnozí se musíme zabývat nejen věcmi, které moc neumíme a do kterých se nám nechce, to už k životu zkrátka patří, ale také věcmi, které po nás nechce Bůh, a dokonce se Bohu nelíbí, že se těmito věcmi zabýváme. Přitom se nejedná o nějaké hříchy, ale o věci, které mohou být velmi bohulibé, jen by je měl dělat někdo úplně jiný.

Jak ovšem vybřednout ze zajetých kolejí? Jak poznat, co z těch věcí, které děláme se nelíbí Bohu? Jak to pak změnit? Naštěstí známe Krista, který i nám říká: „Já jsem cesta, pravda a život.“  Ve Starém zákoně je cesta jednak obecným označením pro lidské jednání, které je v souladu s Hospodinovými pokyny a jeho Zákonem, ale také je zde obrazem vyvedení Izraele z Egyptského otroctví do země zaslíbené. Nestačí tedy neporušovat přikázání, ale důležité je nechat se vést Bohem. Proto nám Nebeský Otec poslal Ježíše, který nám odhaluje pravdu o Bohu, aby nás vedl svým učením, svými skutky a svým příkladem. Kristus nás zve z otroctví tohoto světa do příbytků svého Otce. Jistě, tam budeme přebývat až jednou v nebi, ale na cestu se máme vydat už dnes! Nechci tedy jen říkat: „Pro Tebe Ježíši.“ A už vůbec ne u činností, které po mně Kristus nechce. Chci jít s Ježíšem, nechat se jím vést, protože On je cesta, On nám odhaluje pravdu o Bohu, On jediný nás může vzít k sobě do příbytků svého Otce a dát nám život v plnosti. Chci se ptát: Co by udělal Ježíš? Chci naslouchat tomu, co on po mně chce.