(aktualizace 12. 3. 2020 – 21 hod.)

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 platí od 13. 3. 2020 ve farnosti Nymburk tato mimořádná opatření:

  • Uposlechněme výzvu našich biskupů a připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • RUŠÍ SE VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE SV. A TAKÉ MŠE SV. V SOBOTU VEČER. Mše sv. na zapsané úmysly budou odslouženy.
  • Biskupové udělili generální dispens od účasti na nedělní mši sv.
  • Mše sv. v pátek 13. 3. v 18 hod. bude. Ohledně dalších mší sv. sledujte web.
  • Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený na mříž k individuální modlitbě.
  • Je možné domluvit individuální sv. přijímání (na ruku) během sobotního odpoledne a nedělního dopoledne. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37.
  • Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/
  • AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, KŘÍŽOVÉ CESTY, ADORACE, DUCHOVNÍ OBNOVA APOD.
  • Ministrantský fotbalový turnaj se odkládá na neděli 19. 4. nebo 24. 5.