S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 platí od 13. 3. 2020 ve farnosti Nymburk tato mimořádná opatření:

 • Uposlechněme výzvu našich biskupů a připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie. Text modlitby na konci ohlášek
 • RUŠÍ SE VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE SV. A TAKÉ MŠE SV. V SOBOTU VEČER. Mše sv. na zapsané úmysly budou odslouženy.
 • Návod na nedělní domácí bohoslužbu najdete zde: https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
 • Biblická čtení najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/03_00.htm
 • Biskupové udělili generální dispens od účasti na nedělní mši sv.
 • Mše sv. v pondělí (16. 3.) a ve čtvrtek (19. 3.) budou v 8 hod. Mše sv. v pátek 3. bude v 18 hod. a po ní bude křížová cesta. Tyto mše sv. jsou v Nymburce v KOSTELE. JE TŘEBA PŘIJÍT BOČNÍM VCHODEM. Maximální počet účastníků je 15 osob. Není možné přijít více než o 2 minuty později. (Bude zamčeno.) Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod. Důrazně žádám ty, kteří se necítí zcela zdrávi, aby na tyto mše sv. nechodili.
 • Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený na mříž k individuální modlitbě. V sobotu 21. 3. bude kostel sv. Jiljí otevřen k individuální modlitbě od 16 do 18 hod.
 • Je možné domluvit individuální sv. přijímání během sobotního odpoledne na neděli dopoledne. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37.
 • Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/
 • AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, BIBLICKÁ HODINA A DALŠÍ PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ NA FAŘE
 • RUŠÍ SE FARNÍ BOWLING, POUŤ DO KŘEŠOVA, ÚKLID 28. 3., …
 • Ministrantský fotbalový turnaj se odkládá na neděli 24. 5.

 

Text biblické hodiny bude zveřejněn na farním webu ve středu 18. 3. 2020.

 

Farní tábor bude – dá-li Pán – v tomto roce od soboty 8. srpna do 15. srpna pro první stupeň ZŠ. Druhý stupeň bude končit ve středu 19. srpna.

 

Farní Charita oslovila nymburské skauty a vedení Střední zdravotní školy Nymburk. Společně pracují na koncepci pomoci, jejímž cílem je zajistit dobrovolnickou pomoc občanům, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. Také na nás se obrací s prosbou:

 1. Zda by se někdo zapojil mezi dobrovolníky. (Bude mít smlouvu s FCHN a zajištěno pojištění odpovědnosti.)
 2. Zda by se našel někdo, kdo by s počítačem a telefonem koordinoval činnost dobrovolníků.
 3. Shání respirátory, brýle, rukavice, desinfekční gely pro dobrovolníky.
 4. Prosí o informace o těch, kdo potřebují pomoc se zajištěním základních potřeb.

Veškeré informace a nabídku pomoci dejte vědět pí. Červené na e-mail: cervenabrusinka@seznam.cz

 

Z výzvy našich biskupů:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Je možné také připojit modlitbu navrženou předsedou rady Evropských biskupských konferencí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v okamžiku posledního soudu,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem

a Duchem Svatým žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!