Aktuální příspěvky

Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto: V pondělí zde bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle. V úterý zde bude mše sv. v 9 hod. a budou zde kněží z našeho vikariátu. Ve čtvrtek zde bude mše sv. pro děti v 16.15 hod. V pátek a v sobotu zde budou mše sv. v 18 hod. jako obvykle.   Ve středu bude mše […]

Číst →

Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto: V pondělí a ve čtvrtek zde budou mše sv. v 8 hod. jako obvykle. V pátek a v sobotu zde mše sv. NEBUDOU.   Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod.   Příští neděli 19. 5. budou mše sv. pouze ve Všejanech a v Nymburce, kde bude první sv. přijímání. V Sadské příští […]

Číst →

Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle obvyklého pořádku. V sobotu budou také mše sv. ve Velelibech a v Budiměřicích. V 9 hod. bude mše sv. ve Velelibech a v 10 hod. v Budiměřicích.   Srdečně zvu na farní vodu. Jedná se o jednodenní sjezd dalšího úseku Jizery, tentokráte z Turnova. Výlet se uskuteční tuto středu 8. května, kdy je státní svátek. […]

Číst →

Ve dnech 21. až 24. února 2019 se na pozvání papeže Františka sešli ve Vatikánu předsedové biskupských konferencí celého světa, aby společně uvažovali o krizi víry a církve, vzniklé po rozšíření otřesných zpráv o deliktech, spáchaných členy duchovenstva na nezletilých. Rozsah a závažnost informací o těchto činech hluboce otřásla kněžími i laiky, což u některých […]

Číst →

Neděle Božího milosrdenství navždy zůstane spojena s osobou svatého papeže Jana Pavla II. Nejen že dnešní svátek ustanovil, ale také v jeho předvečer odešel na věčnost. Pontifikát tohoto velkého muže církve byl spojen s pádem říše zla a návratem svobody. Avšak on sám si již v 90. letech minulého století kladl otázku, zda se nad nabytou svobodou opět nestahují […]

Číst →

Moc děkuji kostelnicím, varhanicím, hudebníkům, katechetům a všem, kteří pomáhají v kostelech a vůbec ve farnosti. Bůh to vidí. Děkuji!   Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle obvyklého pořádku kromě soboty: V pondělí a ve čtvrtek budou mše sv. v 8 hod. V pátek bude mše sv. v 18 hod. V sobotu mše sv. v Nymburce NEBUDE.   Žehnání […]

Číst →

Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto: V pondělí bude mše sv. v 9.30 hod. Ve středu bude mše sv. v 16 hod. Po ní následuje setkání seniorů na faře, kde budu vyprávět o Světovém dni mládeže v Panamě. Samozřejmě jsou zváni i ostatní. Ve čtvrtek bude mše sv. v 8 hod. V pátek a v sobotu zde budou mše sv. […]

Číst →

Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle Velikonočního rozpisu: V pondělí bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle. Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v 18 hod. Na Velký pátek bude křížová cesta od 14.15 hod. a v 15 hod. budou Velkopáteční obřady. Po nich bude možnost adorace. Na Bílou sobotu bude v 9 hod. společná modlitba ranních chval a modlitby […]

Číst →

Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto: V pondělí bude mše sv. v 8 hod. jako obvykle. Ve čtvrtek bude mše sv. pro děti v 16.15 hod. V pátek bude mše sv. v 18 hod. jako obvykle. VŠECHNY MŠE SV. JSOU AŽ DO LISTOPADU V KOSTELE. V pátek po mši sv. bude velké zpovídání od 19 hod. na faře. Zpovídat budu také […]

Číst →