Svátost manželství v naší farnosti mohou přijmout muž a žena, kde alespoň jeden z nich je katolicky pokřtěný a alespoň jeden z nich bydlí na území farnosti Nymburk nebo má dovolení od svého pana faráře. Další podmínky upřesní farář Jaroslav Krajl po osobní domluvě.

Nejprve prosím kontaktujte faráře emailem (sekce kontakt) nebo telefonicky domluvíme data přípravy a také datum svatby. Svatbu je třeba domlouvat alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem ale raději s 6 měsíčním předstihem.