Aktuální příspěvky

Ze studií na teologické fakultě si tak nějak vybavuji, že o smyslu doby postní jsme mluvili zhruba takto: Je to doba, kdy vrcholí příprava katechumenů na křest, a proto i my, kteří jsme už pokřtěni, si máme uvědomit, jaký obrovský dar jsme ve křtu dostali a co jsme s ním udělali. Možná si to jen špatně […]

Číst →

Mše sv. během týdne budou takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod. Ve středu bude mše sv.  ve Všejanech v 15 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod. V pátek bude mše sv. v Nymburce v kostele v 18 hod. KŘÍŽOVÁ CESTA BUDE V 17.30 HOD. V sobotu bude mše sv. v Nymburce na faře […]

Číst →

„Bratři a sestry, tou první péčí, kterou v nemoci potřebujeme, je blízkost plná soucitu a něhy. Proto péče o nemocného znamená především péči o jeho vztahy, o všechny jeho vztahy: s Bohem, s druhými lidmi – s rodinou, přáteli, zdravotnickými pracovníky – se stvořením a se sebou samým. Je to možné? Ano, je to možné a my všichni jsme povoláni, abychom […]

Číst →

Drazí bratři a sestry, dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem.  Při […]

Číst →

Mše sv. během týdne budou takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce NEBUDE. Ve středu – je popeleční středa – mše sv. bude v Nymburce v kostele v 18 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod. V pátek bude mše sv. v Nymburce v kostele v 18 hod. Křížová cesta bude po mši sv. V sobotu bude mše sv. […]

Číst →

„K čemu je farář?“ Bezdomovci a lidé sociálně znevýhodnění v tom mají jasno: „Farář je tu přece k tomu, aby nám dával prachy.“ Památkáři a někteří další v tom mají také jasno: „Přece pro to, aby opravoval kostely.“ Mnozí další v tom mají také jasno a faráři jsou pro ně ti, kteří spravují církevní majetek, a proto církev tak prahla […]

Číst →

Mše sv. během týdne budou takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod. Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. pro děti v Nymburce na faře v 16.30 hod. V pátek bude mše sv. v Nymburce v kostele v 18 hod. V sobotu budou mše sv. ve Velelibech a v Budiměřicích. Ve Velelibech […]

Číst →

„Co je ti do toho?!“ „Co se do toho motáš?!“ „Co je ti po tom?!“ Kolikrát jsme slyšeli tyto a podobné věty. Někdy jsou to reakce na naši přílišnou zvědavost nebo dokonce na naši snahu někoho ovládat a mít plně pod kontrolou; a pak jsou to reakce zcela oprávněné a naprosto pochopitelné. Někdy se ovšem s takovou reakcí […]

Číst →

Mše sv. během týdne budou takto: V pondělí a ve čtvrtek budou mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod. V pátek – Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. v Nymburce bude takto: Začneme v kostele v 18 hod. vstup jen bočním vchodem a dále budeme pokračovat na faře. Zároveň slavíme 1. pátek v měsíci zpovídat budu na faře […]

Číst →

„Jak najdu milostivého Boha?“ Tato otázka ho zasáhla v srdci. A stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie nebyla pro Luthera akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl opět zápasem o Boha a s Bohem. „Jak najdu milostivého Boha?“ To, že tato otázka byla hybnou silou jeho celé cesty mě stále […]

Číst →