Podporovat naší farnost je možné finančně i nefinančně.

Finanční podpora se skládá z pravidelných nedělních sbírek v  kostelech naší farnosti, dále složení určité finanční částky v hotovosti u správce farnosti či členů Ekonomické rady či bezhotovostně (číslo bankovního účtu Římskokatolické farnosti Nymburk je 503714339/0800, variabilní symbol 17519).

Nefinanční podpora spočívá v darování určitých věcí, materiálu či dlouhodobého hmotného majetku (vhodné je se předem dohodnout s knězem, správcem farnosti) a také v dobrovolné službě (tedy času  a schopností každého z nás).

Za určitých předpokladů lze na požádání obdržet „Potvrzení o přijetí daru“ či „Darovací smlouvu“, které slouží jako podklad pro odpočet daně z příjmu pro podnikatelské subjekty i zaměstnance.

Případné dotazy na e-mailové adrese [email protected], popř. na tel. č. +420 604 36 52 37

P. Jaroslav Krajl