Svátost smíření probíhá v Nymburce vždy půl hodiny před mší sv. v kostele – kromě neděle.
Ve Všejanech je možné přijmout svátost smíření v neděli od 7.35 do 7.55 hod. – mimo první neděli v měsíci.
V Sadské se zpovídá po mši sv. v neděli – mimo první neděli v měsíci.

Případně je možné domluvit svátost smíření telefonicky.