Svátost smíření probíhá v Nymburce vždy půl hodiny před mší sv. v kostele – kromě neděle.
Ve Všejanech je možné přijmout svátost smíření v neděli od 7.35 do 7.55 hod. – mimo první neděli v měsíci.
V Sadské se zpovídá po mši sv. v neděli – mimo první neděli v měsíci.

V úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. 2020 se zpovídá v Nymburce na faře od 18 do 19.30 hod.