ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NYMBURK

farář: P. Jaroslav Krajl
adresa: Kostelní nám. 1751/9; 288 02 Nymburk

tel.: 325 512 279; 604 365 237

e-mail: nymburk@efara.cz nebo jaroslav.krajl@gmail.com

ID datové schránky: ghbd7rk

IČO: 498 62 341

DIČ: CZ49862341

Číslo bankovního účtu: 503714339/0800

Bližší informace k darům v sekci Podpora farnosti.