Dovolujeme si vás informovat o letním táboře připravovaném mladými lidmi z nymburské římskokatolické farnosti u sv. Jiljí, který se bude konat v táborové základně v Červeném Hrádku u Sedlčan.

Tábor bude letos v těchto turnusech:

  • A: 1. + 2. stupeň: 27. července – 3. srpna 2019 (sobota – sobota).
  • B: 2. stupeň: 3. – 7. srpna 2019 (sobota – středa).

Pokračujeme v tradici, kdy se děti formou nejrůznějších aktivit a her učí samostatnosti, týmové spolupráci, kamarádskému soužití, životu v přírodě, základním tábornickým dovednostem a v neposlední řadě poznávají věci duchovní. Letošní tábor, jak už úvodní strana napovídá, se odehraje v dobrodružném duchu…:)

Program obou turnusů tábora bude přizpůsoben věku dětí tak, aby se starší nenudili a mladší vše zvládli. Mimoto se chystá nás opět doprovodit pan farář P. Jaroslav.

Cena tábora včetně dopravy vlakem, ev. autobusem:

  • Turnus A: 1.800 Kč
  • Turnus B: 600 Kč

Nedostatek financí by určitě neměl být překážkou k účasti Vašeho dítěte na tomto táboře. V případě, že nemůžete uhradit cenu v plné výši nebo vůbec, obraťte se, prosím, na Jiřího Podruha nebo P. Jaroslava Krajla.

Dokument s více informacemi i přihláškou je ke stažení zde: Tabor- prihlaska 2019.pdf.

Závaznou přihlášku spolu se zálohou odevzdávejte do 31.5.2019 na náboženství nebo přímo Jiřímu Podruhovi (e-mail: jpodruh@seznam.cz, tel.: 775 311 513), kam směřujte i své dotazy. Doplatek bude vybrán při odjezdu. Podrobné informace budou zaslány přihlášeným dětem.