Bohoslužby v Nymburce během týdne budou takto:

pondělí zde bude mše sv. v 8 hod. ráno.

Ve čtvrtek – slavnost Nanebevzetí P. Marie – mše sv. bude v 18 hod.

pátek zde bude bohoslužba slova v 18 hod.

V sobotu zde mše sv. NEBUDE.

 

Příští neděli budou mše sv. v naší farnosti jako obvykle.

 

Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět od 15.15 hod. do 17.15 hod.

 

Farní den proběhne v Nymburce v neděli 8. září. V tento den bude mše sv. pouze v Nymburce a po ní pak bude následovat program až do 16 hod.

 

V Nymburce:

Úklid před posvícením proběhne v našem kostele ve čtvrtek 29. srpna od 17.30 hod. Prosím přijďte!

 

Dnes je opět možnost přispět na dar pro papeže Františka u Marie Müllerové a zároveň také přidat svůj otisk prstu, kterým dáváme papeži k dispozici sami sebe a stvrzujeme tím naši víru v Boha a ve společenství církve. Peníze jsou určeny pro papeže Františka, aby je využil pro chudé podle svého uvážení a 15 % půjde na naší farní charitu.

 

V Sadské:

Teď po mši sv. je příležitost ke svaté zpovědi – svátosti smíření.