Bohoslužby v týdnu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce v 9.30 hod. Ve středu bude mše sv. v Sadské v 17 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. pro děti v Nymburce v 16.30 hod. V pátek bude mše sv. v Nymburce v 18 hod. V sobotu mše sv. v Nymburce NEBUDE. Na 6. neděli Velikonoční budou […]

Číst →

Slavíme neděli dobrého Pastýře. Modlíme se za kněžská povolání, tedy za dobré pastýře, kteří by měli za vzor Pána Ježíše. Připomínáme si, že Kristus sám je nakonec tím Dobrým Pastýřem na prvním místě. Jenže v tom dnešním evangeliu Pán Ježíš neříká: „Já jsem dobrý pastýř.“ To říká v 10. kapitole Janova evangelia až o trochu dál, […]

Číst →

Bohoslužby v týdnu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce v 9.30 hod. Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. V pátek a v sobotu budou mše sv. v Nymburce v 18 hod. Slavíme první pátek v měsíci. Budu zpovídat především děti na faře […]

Číst →

Jak často my Ježíšovi učedníci chodíme po cestách tohoto světa celí smutní, protože ještě před 150 lety život církve v Evropě kvetl, konalo se mnoho poutí a procesí, skoro všichni chodili na náboženství, skoro všichni byli pokřtění, kostely plné a u zpovědnic fronty. Bratři Slováci a Poláci vzpomínají na přeplněné semináře v devadesátých letech, a i já […]

Číst →

Bohoslužby v týdnu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. Ve středu bude mše sv. v Nymburce v 16 hod. a po ní bude setkání seniorů na faře na téma: Křesťanská naděje. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. V pátek a v sobotu budou mše sv. v Nymburce v 18 hod. […]

Číst →

Slavíme neděli Božího milosrdenství. Modlíme se korunku k Božímu milosrdenství – dokonce i my, kteří se jí běžně nemodlíme, tak v ten dnešní den ano. Čteme evangelium, kde Pán Ježíš říká apoštolům: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ A děkujeme za ustanovení svátosti smíření a za dar odpuštění hříchů. […]

Číst →

Bohoslužby v týdnu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. V úterý bude mše sv. v Nymburce v 9 hod. Proběhne za přítomnosti kněží našeho vikariátu a hlavní celebrant bude otec biskup Zdeněk Wasserbauer. Ve středu bude mše sv. ve Všejanech v 15 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. V […]

Číst →

Kolik těch žen šlo vlastně v neděli ráno – prvního dne v týdnu – ke hrobu? Dvě, jak o nich píše Matouš nebo tři, jak o nich píše Marek nebo jich bylo ještě víc, jak o tom píše Lukáš? Možná to není až tak podstatné, a proto zmiňuje Jan jen jednu jedinou: Marii Magdalskou. → V Janově evangeliu jde […]

Číst →

Bohoslužby ve Velikonočním oktávu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce. v 9.30 hod. Ve středu bude mše sv. v Sadské NEBUDE. Ve čtvrtek bude mše sv. pro děti v Nymburce v 16.30 hod. V pátek bude mše sv. v Nymburce v 18 hod. V sobotu mše sv. v Nymburce NEBUDE – budeme na farní pouti. Na […]

Číst →

Kdo vlastně stál u Ježíšova kříže? Když si přečteme synoptická evangelia Matouše, Marka a Lukáše, tak můžeme nabýt dojmu, že z jeho blízkých nikdo. Zmiňují se totiž o různých ženách a Lukáš i o známých, kteří zůstali stát opodál. Jediný Jan píše o Ježíšových blízkých, kteří stáli u Ježíšova kříže. Jediný Jan uvádí, že tam byla Ježíšova […]

Číst →