Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto:

pondělí bude mše sv. v 8 hod. ráno jako obvykle.

Ve čtvrtek bude mše sv. pro děti v 16.15 hod. Mše sv. ráno nebude.

pátek a v sobotu budou mše sv. v 18 hod. jako obvykle.

 

V sobotu budou mše sv. ve Velelibech a v Budiměřicích. Ve Velelibech bude mše sv. v 9 hod. a v Budiměřicích v 10 hod. dopoledne.

 

Biblická hodina na téma: Podobenství o zlých vinařích, kterou bude mít sestra farářka Kateřina Roskovcová bude od středy za týden – ve středu 19. února – od 18 hod. na naší katolické faře.

 

Postní duchovní obnova s P. Vítkem Horákem bude ve sobotu 14. března od 14 hod. na faře v Nymburce.

 

Srdečně zveme na farní pouť do Křešova (Krzeszów), navštívíme tuto barokní perlu severní Evropy, kde je největší barokní kostel ve Slezsku, kaple Máří Magdalény s věrnou replikou Božího hrobu, největší sbírka fresek v Evropě na sever od Alp, … – zkrátka bude to stát za to. Pojedeme v sobotu 25. dubna. Cena za cestu je 400,- Kč, vstupné je 150,- Kč, oběd je možné koupit na místě za 47 zlotých (asi 300,- Kč) nebo si vzít jídlo s sebou. Odjezd ze Všejan je v 6.10 hod., z Nymburka v 6.30 hod. a ze Sadské v 6.45 hod. Návrat bude okolo 20 hod. Hlásit se můžete ve Všejanech u paní Homolové a v Nymburce u paní Hájkové. Zároveň s přihlášením se platí i cesta a vstupné, tedy 550,- Kč.

 

Farní tábor bude v tomto roce od soboty 8. srpna do 15. srpna pro první stupeň ZŠ. Druhý stupeň bude končit ve středu 19. srpna. Přihlášky budou během března.

 

Zástupce z televize Noe přijede do Nymburka na farní kávu v neděli 8. března.

 

Se skupinou poutníků jedu do Říma, Loreta a San Giovanni Rotondo. Pojedeme od 6. do 13. července. Pokud by někdo měl zájem se přidat, tak ať mi řekne. Případně v internetových ohláškách jsou na konci podrobné informace a spojení na organizátorku.

 

V Nymburce:

Srdečně zveme na farní kávu, která se tentokrát uskuteční ve farní charitě! Prosím, kdo chce jet, tak se nahlaste Ince Červené.

 

V Sadské:

Teď po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření.

 

Poutní cesta Itálií s rekreací u moře: Vatikánský stát a Řím, San Giovanni Rotondo a Loreto (průvodce CK Marta Vondráčková)

termín: 6. 7. – 13.7.2020

Program poutě.

  1. den: Odjezd z Vlašimi, kde bude i mše sv. (nástup možný během cesty dle domluvy Třebíč, Jihlava, Vlašim, Ml. Vožice, Tábor, České Buděj.))v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem do Itálie.
  2. den: Ráno příjezd do Vatikánského státu. Prohlídka baziliky sv. Petra (hrob svatého Petra a svatého Jana Pavla II., Michelangelova pieta… Budeme se snažit o zabezpečení mše svaté v blízkosti baziliky na závěr poutního dne. Ubytování v hotelu. Večeři si zařizují poutníci sami.
  3. den: Mše svatá v kapli v areálu parku hotelu. Snídaně. Návštěva římských bazilik – S. Croce in Gerusalemmem, S.Giovanni Laterano a S.Maria Maggiore. Antický Řím – exteriér Kolosea, od kterého se metrem přepravíme na prohlídku baziliky sv. Pavla za Hradbami a poté se zpět vrátíme ke Koloseu.  Dokončíme prohlídku Říma procházkou kolem Fora Romana a dále přes Kapitol k Fontáně di Trevi a na  Španělské schody…Nocleh na stejném místě v hotelu s možností večeře.
  4. den: Mše svatá v kapli v areálu parku hotelu. Po snídani zahájíme přepravu do San Giovanni Rotondo s tím, že část odpoledne by bylo možné strávit u moře pod Pescarou a pak dojet do SGR. Nocleh v hotelu s možností večeře.
  5. den: Snídaně. Dopoledne strávíme v poutním místě ve vzpomínkách při mši svaté a křížové cestě na duchovní odkaz sv. Pátera Pia v San Giovanni Rotondo . Prohlídka klášterních cel, kde žil sv. Páter Pio s dochovaným vybavením a předměty, které užíval sv. P. Pio. Návštěva nové baziliky a modlitby u hrobu sv. Pátera Pia, který je uložen v prosklené rakvi v překrásné mozaikové kapli od Marko Ivana Rupnika. V odpoledních hodinách navštívíme Monte S. Angelo – kostel zasvěcený archandělu Michaeli ve skalní jeskyni. Večerní modlitba sv. růžence v uvedené kapli v blízkosti ostatků sv. Pátera Pia. Nocleh je ve stejném hotelu v San Giovanni Rotondo. Možnost večeře.
  6. den: Snídaně. Odjezd ze San Giovanni Rotondo na rekreaci u moře . Večer ubytování v hotelu v poutním místě Loreto. Možnost večeře. Tento den bude mše svatá buď ráno v San Giovanni Rotondo nebo v Loretu.
  7. den: Ráno mše svatá v poutní bazilice v Loretu do které byl přenesen domek Panny Marie ze Svaté země. Snídaně. Individuální čas pro pobyt v tomto poutním místě, poté zahájíme tranzit do ČR.
  8. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

 

 

Cena: 9 950 Kč

 

Cena obsahuje:

Autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x snídaně, průvodce, kněžský doprovod, pojištění léčebných výloh a na úpadek CK.

Cena neobsahuje večeře: příplatek za 4 večeře 1 300 Kč (první večeře je ve vlastní režii).

 

Info a přihlášky (záloha 4000,- Kč do 15. 02. 2020) Miloslava Kahounová 604 21 16 21

 

K VOMA s.r.o.,Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč,tel. 568 821 115,

www. ckvoma.cz,ckvoma@ckvoma.cz