Test o sv. Josefovi:

Byla snaha, aby otázky byly od těch nejjednodušších po ty nejtěžší. Jednotlivé oddíly jsou pro různě staré děti, ale ty starší by samozřejmě měli odpovědět i na otázky pro ty mladší. Také mladší se mohou pokusit odpovědět na otázky pro ty starší.

 

Předškoláci – 2. třída:

1) Kdo byl otec Pána Ježíše?

 1. sv. Josef
 2. Bůh
 3. nevíme
 4. Abrahám

 

2) Čím byl sv. Josef?

 1. krejčí
 2. tesař
 3. král
 4. písař

 

3) Kde se narodil a žil sv. Josef?

 1. v Nymburce
 2. v Poděbradech
 3. v Jeruzalémě
 4. v Nazaretě

 

4) Jak se jmenoval snoubenka a pak i manželka sv. Josefa?

 1. Anna
 2. Sára
 3. Ester
 4. Maria

 

5) Je sv. Josef v nebi?

 1. nevíme
 2. určitě ne
 3. ano
 4. možná

 

 1. – 5. třída:

6) Do které země utíká sv. Josef se svou ženou a jejím dítětem?

 1. do Sýrie
 2. do Izraele
 3. do Sáby
 4. do Egypta

 

7) Před kterým králem do této země utíká?

 1. před Davidem
 2. před Herodem
 3. před Saulem
 4. před Augustem

 

8) Kdo mu to řekl, aby tam utekl?

 1. mudrci od východu
 2. Panna Maria
 3. pastýři
 4. anděl

 

9) Kdy sv. Josef zemřel?

 1. když byl Pán Ježíš ještě miminko
 2. když bylo Pánu Ježíši víc než 12 let a méně než 30 let
 3. dřív, než se Pán Ježíš narodil
 4. až po smrti Pána Ježíše

 

10) Kdy slavíme svátek sv. Josefa?

 1. 19. března
 2. 1. ledna
 3. 25. prosince
 4. nikdy

 

V následujících dvou kategoriích už může být správně více odpovědí a také nemusí být správná žádná.

 

 1. – 8. třída:

11) Kdo to jsou Ježíšovi bratři, o kterých čteme v evangeliu?

 1. Ježíšovi bratranci a další příbuzní.
 2. Podle pravoslavné tradice se jedná o děti z prvního manželství sv. Josefa, který byl

vdovec.

 1. Další synové sv. Josefa a Marie po Ježíšově narození.
 2. Je to jen jiný název pro dvanáct apoštolů.

 

12) Památku sv. Josefa slavíme i 1. května. Je to památka sv. Josefa

 1. dělníka
 2. rolníka
 3. tesaře
 4. věčného dědice země České

 

13) Ve Starém zákoně je nejznámějším jmenovcem sv. Josefa Josef Egyptský. Víš, jak se jmenoval jeho otec?

 1. Jakub (Jákob)
 2. Izrael
 3. Ezau
 4. Abrahám

 

14) Víš, jak se jmenovala matka Josefa Egyptského?

 1. Debora
 2. Rebeka
 3. Ráchel
 4. Lea

 

15) Víme, že Josefa chtěli jeho bratři zabít, ale nakonec ho nezabili, protože

 1. se za něj přimluvil jeho nejstarší bratr Rúben.
 2. se za něj přimluvil jeho bratr Juda.
 3. ho Bůh zachránil.
 4. bratry vyrušila karavana Izmaelitů.

 

 1. třída + SŠ:

16) Při mši sv. říkáme jméno sv. Josefa

 1. po sv. přijímání
 2. při přípravě darů
 3. při eucharistické modlitbě
 4. v den jeho svátku

 

17) Sv. Josef je patronem:

 1. pro šťastnou hodinku smrti
 2. celé církve
 3. hrobníků
 4. manželů a křesťanských rodin

 

18) S. Josef se znázorňuje:

 1. s dítětem Ježíšem
 2. s knihou a kostelem
 3. s lilií
 4. s tesařským nářadím

 

19) Proč sv. Josefa označujeme za snoubence Panny Marie, a ne za manžela?

 1. Protože si Pannu Marii nikdy nevzal a zůstali jen zasnoubeni.
 2. Protože sice přijal Pannu Marii do svého domu, ale pak žili každý v jiném domě.
 3. Protože to bylo odhlasováno na IV. lateránském sněmu a potvrzeno papežem

Janem XXIV.

 1. Protože Josef sice přijal Marii do svého domu, ale žili spolu v panenském

manželství.

 

20) V novém zákoně také vystupuje jiný Josef. Je to Josef, který sňal Ježíšovo mrtvé tělo z kříže a uložil ho do hrobky. Co o tomto Josefovi víme?

 1. byl z Judska
 2. byl z Arimatie
 3. byl člen Velerady
 4. byl ušlechtilý a spravedlivý člověk

 

Pro absolventy KT:

21) Sv. Josefovi se má vzdávat náležitá úcta. Odborně se jí říká:

 1. kult latriae
 2. kult duliae
 3. kult hyperduliae
 4. kult protoduliae