Slavíme 4. neděli Velikonoční.

Uposlechněme výzvu našich biskupů a pokračujme každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie. Text modlitby na konci ohlášek.

DO NEDĚLE 10. 5. 2020 (VČETNĚ) VEŘEJNÉ MŠE SV. NEBUDOU.

V neděli 10. 5. – sv. přijímání ve skupinách do 15 lidí, které je třeba domluvit na tel. 604 36 52 37 nebo jaroslav.krajl@gmail.com (P. Krajl)

– volejte prosím v sobotu 9.5.

Dále připomínám užívání roušek a sv. přijímání pouze na ruku.

Současný plán obnovení veřejných bohoslužeb najdete zde: https://nymburk.farnost.cz/uncategorized/zacatek-verejnych-bohosluzeb-ve-farnosti-nymburk/

V současné době není možné konat kostelní sbírky, ale kdo chce může poslat peníze na náš farní účet č.ú.: 50 37 14 339 / 0800 s variabilním symbolem: 17519. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte dar. Takto přispívat na farnost má dvě výhody: 1. farnost z tohoto daru neodvádí 10 % na Arcibiskupství jako je tomu ze sbírek; 2. na požádání vystavíme do 10. ledna potvrzení o daru, který je pak možno odečíst z daňového základu.

Možná i mezi námi je někdo potřebný. Prosím tedy, pokud se někdo v současné situaci ocitl v těžkostech, nebo pokud o někom takovém víte, aby se ozval naší farní charitě (https://nymburk.charita.cz/) nebo přímo mně (Jaroslav Krajl: 604 36 52 37).

K výuce náboženství je možné využít materiály na: https://deti.vira.cz/v-karantene

Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, www.cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/

AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, ADORACE, VŠECHNA SETKÁNÍ, SPOLEČENSTVÍ APOD.

O TERMÍNU FARNÍHO TÁBORA SE JEDNÁ – dá-li Pán – v tomto roce bude buď od soboty 8. srpna nebo od soboty 15. srpna. Vždy na 1 týden pro první stupeň ZŠ. Druhý stupeň bude končit následující středu.

Z výzvy našich biskupů:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Je možné také připojit modlitbu navrženou předsedou rady Evropských biskupských konferencí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem svatým žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!