Prosím vás věříme tomu, že Bůh má rád svět? A co to pro nás znamená? Pro někoho nejsou věty o Boží lásce ke světu a k lidem nic jiného než prázdné fráze. Někoho taková prohlášení dokonce štvou, protože má pocit, že se málo mluví o tom, že je potřeba zachovávat přikázání, že máme mít k Bohu patřičnou úctu […]

Číst →

Možná někoho při čtení evangelia napadlo: „Ale to už jsme přece slyšeli na druhou neděli Velikonoční.“ Ano, je to tak, je to čtení z 2. neděle Velikonoční, z neděle Božího milosrdenství a tento text je v katolické a pravoslavné církvi vnímán jako ustanovení svátosti smíření, svaté zpovědi. Duch sv. totiž působí ve svaté zpovědi, tak jako působí ve všech […]

Číst →

Co to pro nás znamená, že Pán Ježíš vstoupil na nebe? Pro někoho je to jen příběh o tom, jak se apoštolové naposledy sešli se vzkříšeným Kristem a oblak jim ho vzal z očí. Ježíš vstoupil do slávy Nebeského Otce a my čekáme na jeho návrat. Jiní zdůrazňují, že přece Kristus řekl: „Hle, já jsem s […]

Číst →

Je to zvláštní, ale mluvit o Bohu je vždy tak trochu složitější než mluvit o čemkoli jiném a mluvit o našem vztahu s Bohem je ještě náročnější. Je to zajímavé, ale často jsme připraveni obhájit sami sebe, své blízké, naši práci, naše názory, ale obhájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje, to je […]

Číst →

Každý den s sebou nese spoustu úkolů a starostí, a tak řešíme jeden úkol za druhým podle toho, co zrovna nejvíce hoří nebo podle toho, na co máme ještě sílu. Někdy si uvědomujeme, že to můžeme konat pro Boha, a tak třeba řekneme: „Pro Tebe Ježíši.“ Málokdy se ovšem zabýváme tím, co po nás Pán Bůh skutečně […]

Číst →

Slavíme neděli dobrého Pastýře. Modlíme se za kněžská povolání, tedy za dobré pastýře, kteří by měli za vzor Pána Ježíše. Připomínáme si, že Kristus sám je nakonec tím Dobrým Pastýřem na prvním místě. Jenže v tom dnešním evangeliu Pán Ježíš neříká: „Já jsem dobrý pastýř.“ To říká v 10. kapitole Janova evangelia až o trochu dál, […]

Číst →

Jak často my Ježíšovi učedníci chodíme po cestách tohoto světa celí smutní, protože ještě před 150 lety život církve v Evropě kvetl, konalo se mnoho poutí a procesí, skoro všichni chodili na náboženství, skoro všichni byli pokřtění, kostely plné a u zpovědnic fronty. Bratři Slováci a Poláci vzpomínají na přeplněné semináře v devadesátých letech, a i já […]

Číst →

Bohoslužby v týdnu budou – dá-li Pán – takto: V pondělí bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. Ve středu bude mše sv. v Nymburce v 16 hod. a po ní bude setkání seniorů na faře na téma: Křesťanská naděje. Ve čtvrtek bude mše sv. v Nymburce v 8 hod. V pátek a v sobotu budou mše sv. v Nymburce v 18 hod. […]

Číst →

Slavíme neděli Božího milosrdenství. Modlíme se korunku k Božímu milosrdenství – dokonce i my, kteří se jí běžně nemodlíme, tak v ten dnešní den ano. Čteme evangelium, kde Pán Ježíš říká apoštolům: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ A děkujeme za ustanovení svátosti smíření a za dar odpuštění hříchů. […]

Číst →