Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/03_00.htm Kázání: Někdy si říkám: „Jak já svědčím o Pánu Ježíši?“ Jaké je moje svědectví o Kristu, když všude kolem je tolik lidí, kteří toho o Pánu Ježíši moc nevědí a svědectví o jeho vzkříšení odmítají? Tedy trochu mě uklidňuje, že v tom nejsem sám. Také okolo lidí, kteří žijí s Kristem naplno, jsou […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/02_00.htm Kázání: Je to zvláštní, ale neslavíme svátek Boží svatosti, Boží všemohoucnosti, Boží spravedlnosti, Boží vševědoucnosti či něčeho podobného, ale slavíme svátek Božího milosrdenství. Svatý papež Jan Pavel II. velmi dobře chápal, že pro nás lidi je nakonec Boží milosrdenství tou nejdůležitější vlastností. Pokud by Bůh nebyl milosrdný, tak běda nám. → Tento […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/04triduum/05vzkriseni.htm Kázání: Asi každý z nás zná nějakého člověka, který nedělá nic, pokud to nemůže dělat takřka dokonale. Většina z nás někdy slyšela věty typu: „Ne, já nemohu číst, já bych si to nestačil připravit.“; „Teď přece nemůžeme nikoho pozvat, vždyť nemáme uklizeno.“; „Omlouvám se, ale moučník dnes nenabídnu, nějak se mi nepovedl.“ […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/04triduum/02patek.htm Kázání: Proč náš dobrý a milující Nebeský Otec nechává svého jednorozeného Syna tak strašným způsobem trpět? To nás Bůh nemohl zachránit jinak? To se smíření mezi člověkem a Bohem musí odehrávat skrze zmasakrování Pána Ježíše? – Sv. Tomáš Akvinský nás učí, že Bůh svou všemohoucností mohl lidi vykoupit mnoha jinými […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm Jen je třeba, abyste v biblických textech klikli na evangelium (pašije) z roku B. Kázání: Má smysl ještě něco říkat? Vždyť jsme právě slyšeli ten nejúžasnější příběh o lásce Pána Ježíše ke každému z nás. Tady nejde jen o to, že Kristus za nás zemřel. On pro nás udělal mnohem víc. Ježíš […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/05_00.htm Kázání: Při jedné procházce jsem šel okolo dvou rybářů. Nejspíš to byl dědeček a vnuk. Najednou ten kluk vykřikl: „Já myslel, že už je pátek. Né, já nechci on-linovat!“ – „Já nechci on-linovat!“ Je výkřik všech učitelů a mnoha žáků a studentů. Je to výkřik i mnoha lidí, kteří sice […]

Číst →

Biblické texty najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/04_00.htm Kázání: Díváme se na zprávy a doufáme, že uslyšíme něco nadějnějšího. Díváme se do diáře, abychom věděli, co nás čeká a co máme dělat. Díváme se do monitoru, protože je to naše práce nebo naše studium nebo se chceme s někým alespoň takto setkat. Díváme se do různých koutů naší obce […]

Číst →

V 17.15 hod.: Z Poselství Svatého otce Františka k postní době tohoto roku. Samaritánka, kterou u studny Ježíš prosí, aby mu dala napít, nechápe, když jí říká, že by jí mohl nabídnout „živou vodu“ (Jan 4,10). Zpočátku si samozřejmě myslí, že jde o skutečnou vodu. Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, toho, kterého nám dá […]

Číst →

Přednášky na postní duchovní obnově jsou trochu delší než jsem myslel – okolo 20 minut, proto jsou veřejně přístupné již dříve: 1. přednášku – na téma „vzory víry“ najdete od soboty 13. 3. 2021 od 14.45 hod. na tomto odkaze: https://youtu.be/0WvqdWbCyPU 2. přednášku – na téma „naše víra“ najdete od soboty 13. 3. 2021 od 15.45 hod. […]

Číst →

Biblické texty najedete zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/03_00.htm Kázání: Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 216 sice umožňuje konat bohoslužby pro 10 % kapacity kostela, ale vzato doslova tam nemůže přijít nikdo, kdo tam nepřichází z důvodu výkonu povolání nebo činnosti k zajištění individuální duchovní péče. Je to zvláštní, ale vládní nařízení nás vede […]

Číst →