Ze studií na teologické fakultě si tak nějak vybavuji, že o smyslu doby postní jsme mluvili zhruba takto: Je to doba, kdy vrcholí příprava katechumenů na křest, a proto i my, kteří jsme už pokřtěni, si máme uvědomit, jaký obrovský dar jsme ve křtu dostali a co jsme s ním udělali. Možná si to jen špatně […]

Číst →

„Bratři a sestry, tou první péčí, kterou v nemoci potřebujeme, je blízkost plná soucitu a něhy. Proto péče o nemocného znamená především péči o jeho vztahy, o všechny jeho vztahy: s Bohem, s druhými lidmi – s rodinou, přáteli, zdravotnickými pracovníky – se stvořením a se sebou samým. Je to možné? Ano, je to možné a my všichni jsme povoláni, abychom […]

Číst →

Drazí bratři a sestry, dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem.  Při […]

Číst →

„K čemu je farář?“ Bezdomovci a lidé sociálně znevýhodnění v tom mají jasno: „Farář je tu přece k tomu, aby nám dával prachy.“ Památkáři a někteří další v tom mají také jasno: „Přece pro to, aby opravoval kostely.“ Mnozí další v tom mají také jasno a faráři jsou pro ně ti, kteří spravují církevní majetek, a proto církev tak prahla […]

Číst →

„Co je ti do toho?!“ „Co se do toho motáš?!“ „Co je ti po tom?!“ Kolikrát jsme slyšeli tyto a podobné věty. Někdy jsou to reakce na naši přílišnou zvědavost nebo dokonce na naši snahu někoho ovládat a mít plně pod kontrolou; a pak jsou to reakce zcela oprávněné a naprosto pochopitelné. Někdy se ovšem s takovou reakcí […]

Číst →

„Jak najdu milostivého Boha?“ Tato otázka ho zasáhla v srdci. A stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie nebyla pro Luthera akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl opět zápasem o Boha a s Bohem. „Jak najdu milostivého Boha?“ To, že tato otázka byla hybnou silou jeho celé cesty mě stále […]

Číst →

Byl jsem svědkem jednoho rozhovoru, kde se kromě jiného mluvilo o jednom knězi, kterého já sám si osobně velice vážím. Jedna žena o něm řekla: „No mně přijde, že nemá osobní vztah ke Kristu.“ Ta druhá jí doplnila: „Mně přijde, že je smutný, a ono to asi spolu souvisí.“ Jenže v tom rozhovoru zazněla ještě jedna důležitá věc, […]

Číst →

Církevní dokument dikasteria pro nauku víry Fiducia supplicans vyvolal mnoho otázek a mnoho pobouření. Není divu, vždyť pokud si na wikipedii přečteme, že tento dokument katolickým kněžím umožňuje žehnat párům, které podle kanonického práva nejsou spojeny svátostí manželství, včetně párů homosexuálních, tak to opravdu logicky pobouření vyvolává. Jenže pravda o tomto dokumentu je trochu jiná. → Nejde zde o […]

Číst →

Pro mnoho lidí jsou Vánoce rodinné svátky – svátky rodiny. Někdo se tím cítí pohoršen, že se pak zapomíná na narození Pána Ježíše našeho Spasitele, ale já z toho mám velkou radost. A věřím, že Pán Bůh taky. Vánoce, když jsme jako děti seděli u štědrovečerní večeře s mámou, tátou, sourozenci, případně někdo s babičkou a dědečkem, v nás […]

Číst →

Slavíme Vánoce, ano i letos slavíme Vánoce, i tuto noc zaznívá to radostné poselství: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ Přestože máme pocit, že tma okolo nás je hlubší než kdykoli dřív. Střelba na Filosofické fakultě v Praze přinesla tragédi […]

Číst →