Kolik těch žen šlo vlastně v neděli ráno – prvního dne v týdnu – ke hrobu? Dvě, jak o nich píše Matouš nebo tři, jak o nich píše Marek nebo jich bylo ještě víc, jak o tom píše Lukáš? Možná to není až tak podstatné, a proto zmiňuje Jan jen jednu jedinou: Marii Magdalskou. → V Janově evangeliu jde […]

Číst →

Kdo vlastně stál u Ježíšova kříže? Když si přečteme synoptická evangelia Matouše, Marka a Lukáše, tak můžeme nabýt dojmu, že z jeho blízkých nikdo. Zmiňují se totiž o různých ženách a Lukáš i o známých, kteří zůstali stát opodál. Jediný Jan píše o Ježíšových blízkých, kteří stáli u Ježíšova kříže. Jediný Jan uvádí, že tam byla Ježíšova […]

Číst →

Byl bych velice rád, kdybych dokázal jednat vždy mile, vlídně a s úctou k druhému člověku; kdybych dokázal vždy obhájit svá práva, práva lidí mně svěřených i práva farnosti ale klidně a laskavě. Ano, byl bych velice rád, ale mnohdy to nedokáži, protože se nechám strhnout spěchem a stresem, nechám se vyprovokovat druhými, neunesu požadavky, které se […]

Číst →

Poděkování otce Jaroslava za veškerou pomoc ve farnosti. Kostel sv. Jiří v Nymburce: zájem má pan Čermák, který se z dnešní pastorační rady bohužel omluvil. Předání hudebnin (různé noty) do hudebního oddělení Národní knihovny ČR Pastorační rada souhlasí. Zpřístupnění kostela sv. Jiljí k modlitbě v pravidelné časy Vhodný čas se jeví středa v podvečer. Koordinaci zajistí D. Klír.   […]

Číst →

Při jednání o důchodové reformě se parlament obvykle rozdělí na dva tábory: jedni se tváří, že mají soucit s těmi, kdo jsou v důchodu nyní; druzí se tváří, že mají soucit s těmi, kdo by měli být v důchodu za 15 nebo za 30 let. Většinou oba tábory deklarují, že mají soucit se všemi, a přinášejí nejrůznější řešení více nebo méně […]

Číst →

Člověk se někdy ptá: Jak může někdo nevěřit v Boha? Tváří v tvář uspořádání vesmíru, všem krásám přírody, všem těm zázrakům, které jsou někdy i trvalé. Jak je možné, že i ti, kdo znají jedinečnou polohu planety Země a vědí, co to znamená náhoda a pravděpodobnost, mohou věřit tomu, že to vše je dílo náhody? Mnohdy je […]

Číst →

Všemohoucí Bůh prosí o vodu ženu, která patří k opovrhovanému etniku a žije již s šestým mužem. Já si nemyslím, že by Pánu Ježíši šlo jen o nějakou symboliku. Bylo kolem poledne a On měl fakt žízeň. Možná by i Ježíš radši poprosil o vodu někoho jiného, jenže v poledne tu nikdo moc pro vodu nechodí. Kromě té […]

Číst →

Vždycky jsem slyšel, že Mojžíš a Eliáš, kteří hovoří s Ježíšem na hoře Proměnění, tam jsou jako zástupci Zákona a Proroků. Také papež František ve svém poselství k letošní postní době to tak píše. Pak jsem si ale přečetl od Jiřího Mrázka, že to tak úplně asi nebude. O Zákoně se sice někdy mluví jako o Mojžíšovi, […]

Číst →

Tak ve čtvrtek jsme měli na Arcibiskupství kněžský den a tématem bylo porno. Člověk si říká, že církev není zas až tak zkostnatělá, když si dovolí na kněžském dnu hned po modlitbě uprostřed dne a duchovním slovu otce arcibiskupa zařadit téma o pornu. Hovořil tam pán ze spolku NEPORNU. Utkvěla mi z toho jednak smutná čísla […]

Číst →

Není to prosím vás nesmysl? Opravdu tato slova můžeme vzít vážně: Neodporujte zlému … Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou … Vykládejte to obráncům na Ukrajině a uvidíte, co vám na to řeknou. – Jenže Ježíš tato slova neříká na poradě generálního štábu armády napadené země ale hrstce svých učedníků […]

Číst →