On-line mše sv. během pandemie měli jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. Ta velká výhoda spočívala v tom, že se na tu mši mohl připojit kdokoli z druhého konce republiky, a to byla zároveň i velká nevýhoda, protože mě tak občas sledovali i rodiče, a to je člověk i skoro v padesáti hned nervózní. Mimo jiné se […]

Číst →

Nedávno jsem se stal svědkem jedné rozepře mezi otcem a synem. Vzhledem k tomu, že synovi je 18 let, tak jde o věc zcela běžnou, ovšem téma toho sporu běžné nebylo. Táta chtěl, aby mu syn pomohl očesat jablka v neděli, vzhledem k tomu, že bude brzy mrznout. Syn to vnímal tak, že v neděli přeci nebude pracovat, že […]

Číst →

Před týdnem jsme se dověděli „překvapující“ informaci, že pokud někoho odveze rychlá na JIPku, tak je opravdu nemocný a neměl by pracovat, pokud nechceme ohrozit jeho zdraví nebo dokonce život. To je něco, čemu rozumí i většina žáků ZŠ a nepotřebují k tomu ani dopis od lékaře. Proč tomu nerozumí lidé z okolí prezidenta republiky? Jsou za tím […]

Číst →

Jednání o nové vládě, která se vedou, jsou prý především o programových prioritách, ale mnozí tuší, že spolu s tím běží také jednání o obsazení ministerstev. Někteří si myslí, že přes všechny proklamace, je nakonec boj o obsazení ministerstev ten klíčový. Tyto názory jsou dány zkušenostmi s lidmi. Ani mezi apoštoly to nebylo příliš jiné. Synové Zebedeovi přišli za […]

Číst →

Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi Světlo národů (čl. 9 – 17). Slavnostní Eucharistií v katedrále svatého Víta, Václava a […]

Číst →

Tak nám skončili volby. Někdo je spokojený, někdo ne, někdo je nadšený. Někdo si říká: „Líp už to dopadnout nemohlo.“ Pak zde máme ty zkušené, kteří raději mlčí či řeknou: „Uvidíme.“ Jaký má být postoj křesťana? → Očekávejme Boží věci, a to, co Bůh koná je v konečném důsledku vždy dobré. Jistě možná nastane Boží dopuštění. […]

Číst →

Gilbert K. Chesterton kdysi řekl, že přijde doba, kdy lidé budou demonstrovat za to, že tráva je zelená. A my můžeme říct, že ta doba už je dávno tady. Ve Francii před několika lety proběhly velké demonstrace, že rodina je otec, matka a děti. Přesto se již druhý školní rok ve Francii vyplňuje do formuláře […]

Číst →

Někde v jiné farnosti se povedla úžasná akce. Radujeme se z toho a nebo nás mrzí, že to nebylo u nás? Evangelický farář dostal ocenění. Potěší nás to nebo nás štve, že to nebyl katolický kněz nebo biskup? Věřící intelektuál, kterého moc nemusíme, řekne něco skutečně moudrého, promyšleného a prorockého. Uznáme to a nebo budeme přemýšlet, v čem […]

Číst →

„Když se v roce 2012 v USA dostávala do varu debata o manželství, slyšela jsem z řad LGBTIQ+ aktivistů, že dětem je jedno, jestli mají dvě „mámy“ nebo dva „táty“. A v realitě by to tedy mělo znamenat, že je dětem jedno, že ztratily mámu nebo tátu. Za těch několik desítek let, co pracuji s […]

Číst →

Co lidé očekávají od Boha? Mnoho lidí okolo nás vůbec nic. Pak jsou tu ti, kteří spolu s Járou Cimrmanem říkají: „Jsem tak velký ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá.“ – A mají Pána Boha spojeného se všemi přírodními katastrofami a neštěstími dnešní doby. Zkrátka od Boha čekají leccos, ale nic dobrého. Pak jsou […]

Číst →