Biblická čtení najdete zde: http://m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_00.htm

Kázání:

Žijeme ve světě ředitelů, šéfů a majitelů. Ve světě, kde zisk se stal modlou a na lidech příliš nezáleží. Výbuch skladu ve Vrběticích nám připomněl slova klasika: „Úkol zněl jasně.“ A na nějakých dvou nevinných mrtvých přece nesejde. Někteří mocní nechápou, proč se s tím vůbec dělá takový humbuk. Ještě možná rozumí rozrušení z ekonomické ztráty, ale kvůli dvěma bezvýznamným lidem dělat takové ciráty?! Á, kdo ví, Co za tím je?!

 Pán Ježíš není náš ředitel, přestože nás vede a ukazuje nám cestu. Pán Ježíš není náš majitel, i když chce, abychom vždy patřili k němu. Pán Ježíš nám dnes znovu opakuje: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ Kristus je náš pastýř a záleží mu na každém z nás – představte si dokonce i na mně mu záleží. To je pecka, to je paráda, to je bomba! Také vám to přijde tak úžasné? On položil svůj život i za mě!

 To první a základní poselství dnešní neděle – neděle Dobrého pastýře – je to, že Ježíš je náš pastýř. Ježíš je dobrý pastýř, který nás zná a má nás rád. Víte mocní tohoto světa o nás nevědí natož, aby nás znali. Ale ten nejmocnější – Pán pánů a Král králů – Pán Ježíš o nás ví všechno. On nás zná a má nás rád a nechce nás vlastnit, využít, použít, zužitkovat, … ale chce se o nás starat. Chrání nás před vlky a vodí nás k vodám, kde si můžeme odpočinout.

 To další důležité poselství je, že Ježíš je náš pastýř. Tedy nejen můj, ale náš. Dokonce, jak jsme slyšeli má i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musí přivést; a uposlechnou jeho hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Kristus tedy není pastýřem několika vyvolených. Ježíš je pastýřem všech lidí, protože on na kříži skutečně zemřel za všechny. Jak nám připomíná papež František v encyklice Fratelli tutti: Láska svou povahou volá k růstu v otevřenosti a ve schopnosti přijímat druhé v nikdy nekončícím dobrodružství, jež každou periferii směruje k plnému uvědomění si vzájemné sounáležitosti. Vždyť Ježíš nám řekl: „Vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8).

 Ovšem pohled na Krista, našeho společného dobrého Pastýře, nás vede ještě dál. Zkušenost s láskou našeho Pastýře, kterým je Ježíš nás zve, abychom my sami byli pastýři; abychom naplnili svůj křest, kterým jsme přijali účast na Kristově službě kněze, proroka a krále – nebo jinak řečeno pastýře. Ano, v tomto světě ředitelů, šéfů a majitelů, máme být pastýři pro své bližní – pro lidi okolo nás.

 Tato neděle je také dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu, a to nás někdy svádí k tomu si myslet, že pastýři mají být jen kněží, řeholníci a řeholnice. To ovšem není pravda! Běda nám, pokud otcové a matky nebudou pastýři svých dětí. Běda nám, pokud mezi podnikateli úplně vymizí ti, kteří se chovají spíše jako pastýři než šéfové. Běda nám, pokud nebudou pastýři mezi učiteli, vychovateli, zdravotníky atd. V takovém světě by snad ani nešlo žít.

 Trochu mě děsí, že větu: „Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.“ By šlo také přeložit: „Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu ovce nevadí.“ Možná vám to přijde jako maličkost, ale já si říkám, že je velmi důležité si uvědomit, že nestačí to, že mi ten druhý nevadí, že proti němu nic nemám. Nestačí druhého jen respektovat, tolerovat, uznávat. Je třeba ho znát, ba dokonce jsme i my pozváni k tomu, abychom za druhé dávali svůj život. Dobrý pastýř je ten, který za ovce dává svůj život.

 Nikdo z nás není schopen jen svými silami naplnit ten obrovský úkol, který máme: být dobrým pastýřem. Situace ovšem vůbec není beznadějná. Zkusme stále častěji si uvědomovat laskavou péči našeho společného dobrého Pastýře – Krista. Nechme se jím vést; dovolme mu, aby se o nás staral; radujme se z jeho blízkosti; zkusme se jím inspirovat, jak být dobrým pastýřem. Mysleme více na lásku k Pánu Ježíši a ke druhým lidem než na sebe a na to, jak my máme být dobrými pastýři. Díky našemu společenství s Kristem, díky lásce k druhým, která je s Boží pomocí připravená dát i život, se staneme dobrými pastýři, aniž bychom si toho vůbec všimli. Vždyť přece nejde o nás, jde o to, aby všichni zakusili, že Ježíš je dobrý pastýř, který dává za ovce svůj život, který zná své ovce a jeho ovce znají jeho.