Mše sv. v týdnu budou – dá-li Pán – takto:

pondělí bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.

Ve čtvrtek – slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – mše sv. bude v 18 hod.

pátek bude v Nymburce mše sv. v 18 hod.

sobotu budou mše sv. ve Velelibech a v Budiměřicích. Ve Velelibech bude mše sv. v 9 hod. a v Budiměřicích v 10 hod. dopoledne.

sobotu bude také mše sv. v Nymburce v 18 hod., a to již ze svátku Křtu Páně.

V neděli 9. ledna – svátek Křtu Páně – mše sv. budou jako obvykle: 8.00 hod. – Všejany; 9.30 – Nymburk; 11.15 hod. – Sadská.

Výuka náboženství pokračuje na faře v Nymburce ve čtvrtek od 15.15 hod. a na faře v Sadské v pátek od 16.30 hod.

Příprava na biřmování pokračuje tento čtvrtek od 16.45 hod.

Setkání synodního kroužku budou probíhat takto:

  1. Neděle 23.1.2022 na farní kávě –seznámení se s procesem (organizací) vyjádření této skupiny (výběr tématu, jednotlivá vyjádření/názory, společný písemný výstup). Vybírání jednoho z desíti témat, ke kterému se na této skupině budeme vyjadřovat, je nutné, aby každý, kdo má zájem se vyjádřit si nachystal téma a důvody, proč právě toto téma, téma se vybere na základě většiny.
  2. Neděle 6.2.2022 na farní kávě – vyjadřování se jednotlivců na dané téma – bude časově omezeno podle počtu účastníků a je nutné být připravený dopředu. V případě nízkého počtu účastníků a dostatku času bude zpracován společný písemný výstup, v opačném případě bude dohodnuto poslední setkání pro vytvoření společného výstupu
  3. Poslední setkání podle potřeby do konce února 2022 – charakteristika a sepsání společného výstupu této skupiny.