Mše sv. během týdne budou – dá-li Pán – takto:

pondělí bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.

Ve středu bude v Nymburce mše sv. v 16 hod. a po ní bude setkání seniorů na faře.

Ve čtvrtek slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele – mše sv. bude v 18 hod.

V pátek a v sobotu budou v Nymburce mše sv. v 18 hod.

V neděli 27. června budou mše sv. jako obvykle: 8.00 hod. – Všejany; 9.30 – Nymburk; 11.15 hod. – Sadská

Tento čtvrtek bude na faře a farní zahradě program pro děti od 15.15 do 17.15 hod. Je to již volnější program především pro děti z prvního stupně.

Farní tábor bude od soboty 31. 7. do soboty 7. 8. 2021 pro 1. stupeň a do středy 11. 8. pro 2. stupeň. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

V sobotu 18. září proběhne celonárodní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. Prosím ty, kteří mají zájem se zúčastnit, aby se nahlásili nejpozději do 20. června ve Všejanech u paní Svobodové, v Nymburce u paní Hájkové a v Sadské u paní Štěpánové. Podle zájmu, pak budeme objednávat autobus nebo hledat jiný způsob dopravy.

Setkání seniorů bude tuto středu (23. 6.) – od 16 hod. mše sv. v kostele a pak budeme pokračovat na faře na téma: Mučedníci dnešní doby.

V SADSKÉ:

Teď po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření.