Slavíme 4. postní neděli zvanou laetare – tedy radujte se, veselte se. Tento název je podle dnešní vstupní antifony: Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

 

Pokud se chce nějaké společenství setkat přes videokonferenci, tak stačí založit konferenci na: https://jitsi.org/ Kliknout na žluté „start call“ a pak už jen „go“. Odkaz v prohlížeči pak bude fungovat všem.

 

Uposlechněme výzvu našich biskupů a pokračujme každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie. Text modlitby na konci ohlášek.

 

Pokračujme v novéně za zastavení pandemie coronaviru: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru

 

RUŠÍ SE VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE SV. A VŠECHNY MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY (VČETNĚ SOBOTY) až do odvolání. Mše sv. na zapsané úmysly budou odslouženy. Biskupové udělili generální dispens od účasti na nedělní mši sv.

 

Je možné domluvit INDIVIDUÁLNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ (případně i svátost smíření) během celé neděle 29. 3., vzhledem k tomu, že vládní nařízení umožňuje výjimku k zajištění individuální duchovní péče a služby. Najednou budou moci být přítomni pouze jednotlivci nebo rodiny, které žijí společně pod jednou střechou. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37. Prosím volejte včas a dodržujte domluvené časy. Dále připomínám užívání roušek a sv. přijímání pouze na ruku.

 

Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený na mříž k individuální modlitbě.  V pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu bude kostel sv. Jiljí otevřen k individuální modlitbě od 16 do 18 hod.

 

Prosím dodržujte dvoumetrový odstup a pokud možno noste roušky či jakékoli vhodné náhrady.

 

Pokud je někdo nemocný, tak mi zavolejte, abych mohl přijít udělit svátosti. Teď již díky dobrotě Boží a vaší roušky mám a neměl bych tak nemocného ohrozit.

 

K výuce náboženství je možné využít materiály na: https://deti.vira.cz/v-karantene případně se opět pokusím ve čtvrtek dát na web nějaký test a během pátku i správné odpovědi.

 

Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, www.cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/

 

AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, KŘÍŽOVÉ CESTY, ADORACE, VŠECHNA SETKÁNÍ, SPOLEČENSTVÍ APOD. RUŠÍ SE TAKÉ POUŤ DO KŘEŠOVA.

 

Domluvené katecheze se odkládají dle domluvy.

 

Farní tábor bude – dá-li Pán – v tomto roce od soboty 8. srpna do 15. srpna pro první stupeň ZŠ. Druhý stupeň bude končit ve středu 19. srpna.

 

Farní Charita oslovila nymburské skauty a vedení Střední zdravotní školy Nymburk. Společně pracují na koncepci pomoci, jejímž cílem je zajistit dobrovolnickou pomoc občanům, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. Také na nás se obrací s prosbou:

  1. Zda by se někdo zapojil mezi dobrovolníky. (Bude mít smlouvu s FCHN a zajištěno pojištění odpovědnosti.)
  2. Zda by se našel někdo, kdo by s počítačem a telefonem koordinoval činnost dobrovolníků.
  3. Shání respirátory, brýle, rukavice, desinfekční gely pro dobrovolníky.
  4. Prosí o informace o těch, kdo potřebují pomoc se zajištěním základních potřeb.

Veškeré informace a nabídku pomoci dejte vědět pí. Červené na e-mail: cervenabrusinka@seznam.cz

 

Pokud vám nevadí amatérské provedení, tak se podívejte na má videa na youtube:

Želva: https://www.youtube.com/watch?v=echGipcVDks

Jarní květy: https://www.youtube.com/watch?v=3vUVlJhO-sY

 

Z výzvy našich biskupů:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Je možné také připojit modlitbu navrženou předsedou rady Evropských biskupských konferencí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v okamžiku posledního soudu,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem

a Duchem Svatým žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!