Mše sv. během týdne budou takto:

V pondělí a ve čtvrtek budou mše sv. v Nymburce na faře v 8 hod.

pátek – Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. v Nymburce bude takto: Začneme v kostele v 18 hod. vstup jen bočním vchodem a dále budeme pokračovat na faře. Zároveň slavíme 1. pátek v měsíci zpovídat budu na faře přednostně děti od 16.30 hod.

sobotu bude mše sv. v Nymburce na faře v 18 hod.

Příští neděli budou mše sv. jako obvykle: v 8 hod. ve Všejanech, v 9.30 hod. v Nymburce a v 11.15 hod. v Sadské.

Výuka náboženství bude tento týden jako v Nymburce obvykle ve čtvrtek do 15.30 hod. ale v Sadské se místo náboženství zúčastníme prvního pátku v Nymburce a oslavy Hromnic.

Příprava na biřmování bude až za týden – v neděli 4. února. Tuto neděli třetina biřmovanců nemohla.

Karneval pro děti bude JIŽ DNES na faře v Nymburce od 15 hod. do 17 hod.

Postní duchovní obnova s P. Janem Pasekou bude v Nymburce na faře v sobotu 24. února od 14 hod.

Pokud máte odřezky svíček a můžete je postrádat, tak je prosím přineste v sáčku do zákristie nejpozději příští neděli. Pak by se z nich odlévaly svíčky na Ukrajinu.

Víkendovka pro ty, kteří v minulém roce byli na Taxiway bude od 1. do 3. března v centru pro mládež v Praze – Kunraticích

Taxiway – duchovně táborová akce pro mladé od 12 do 16 let bude na Králíkách od 28. 7. do 2. 8. 2024

Náš farní tábor bude od soboty 10. 8. do soboty 17. 8. opět ve Stříbrné Skalici.

V NYMBURCE:

Připomínám, že každou středu od 17.30 do 18.30 hod. je kostel sv. Jiljí otevřený.

VE VŠEJANECH:

Za týden bude od 7.35 hod. eucharistická adorace.

V SADSKÉ:

Teď po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření.

Za týden bude po mši sv. eucharistická adorace.