Bohoslužby během týdne budou – dá-li Pán – takto:

pondělí bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.

Ve čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v Nymburce bude v 18 hod.

V pátek bude mše sv. v Nymburce v 18 hod.

sobotu bude v Nymburce mše sv. v 8 hod. ráno.

V neděli 16. května budou mše sv. takto: 8.00 hod. – Všejany; 9.30 a 18.00 hod. – Nymburk. Mše sv. v Sadské nebudou až do 22. 5.

Účast na mši sv. už není omezena na 10%.

Tento čtvrtek bude náboženství opět od 15.15 hod. na faře v Nymburce. Začneme modlitbou na farní zahradě. Po náboženství bude možnost zúčastnit se na farní zahradě misijního klubka do 17.15 hod.

Setkání pastorační rady farnosti Nymburk bude od středy za týden – ve středu 19. 5. – od 18.45 hod. na faře v Nymburce.

Farní tábor bude od soboty 31. 7. do soboty 7. 8. 2021 pro 1. stupeň a do středy 11. 8. pro 2. stupeň. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

První sv. přijímání bude v neděli 6. června v Nymburce při mši sv. v 9.30 hod.

Německý Kirchentag má v posledních letech také část programu pro Čechy. Letošní ekumenický Kirchentag proběhne on-line a jeho součástí bude i ekumenická bohoslužba, která bude částečně v kostele sv. Jiljí v Nymburce a částečně v evangelickém kostele v Kelsterbachu (u Frankfurtu nad Mohanem), a to TUTO SOBOTU (15. 5.) od 19 hod. Jste zváni zúčastnit se osobně nebo můžete sledovat videopřenos na: http://www.ekumenickarada.cz/kirchentag

V NYMBURCE:

Svátost smíření je možné přijmout před mšemi sv. ve všední dny a v neděli od 17.30 hod. VE ZPOVĚDNICI.