(aktualizace 16. 3. 2020)

S vírou v Lásku všemohoucího Boha, s vděčností Hospodinu za nové způsoby komunikace a s ohledem na vyhlášení vlády ČR o zákazu volného pohybu osob v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

platí od 16. 3. 2020 ve farnosti Nymburk tato mimořádná opatření:

 

 • Pokračujme v modlitbě ve 20 hodin za ukončení pandemie. Více na konci mimořádných ohlášek.
 • Připojme se k novéně za zastavení pandemie coronaviru a k zítřejšímu (17.3.) půstu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru
 • RUŠÍ SE VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE SV. A VŠECHNY MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY (VČETNĚ SOBOTY.) Mše sv. na zapsané úmysly budou odslouženy.
 • Biskupové udělili generální dispens od účasti na nedělní mši sv.
 • Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený na mříž k individuální modlitbě. V pondělí (16. 3.), ve středu (18. 3.), ve čtvrtek (19. 3.), v pátek (20. 3.) a v sobotu 21. 3. bude kostel sv. Jiljí otevřen k individuální modlitbě od 16 do 18 hod.
 • Prosím dodržujte dvoumetrový odstup a pokud možno noste roušky či jakékoli vhodné náhrady. (Lépe něco než vůbec nic.)
 • Pokud je někdo nemocný, tak mi zavolejte, abych mohl přijít udělit svátosti. Teď již díky dobrotě Boží a vaší roušky mám a neměl bych tak nemocného ohrozit.
 • Je možné domluvit INDIVIDUÁLNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ během celé neděle 22. 3., vzhledem k tomu, že vládní nařízení umožňuje výjimku k zajištění individuální duchovní péče a služby. Najednou budou moci být přítomni pouze jednotlivci nebo rodiny, které žijí společně pod jednou střechou. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37. Prosím volejte včas a dodržujte domluvené časy.
 • Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/
 • AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, KŘÍŽOVÉ CESTY, ADORACE, DUCHOVNÍ OBNOVA, VŠECHNA SETKÁNÍ, SPOLEČENSTVÍ APOD.
 • Domluvené katecheze se odkládají dle domluvy.
 • Ministrantský fotbalový turnaj se odkládá na neděli 24. 5. (Dá-li Pán.)

Z výzvy našich biskupů:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Je možné také připojit modlitbu navrženou předsedou rady Evropských biskupských konferencí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v okamžiku posledního soudu,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem

a Duchem Svatým žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!