Tak tu máme opět takový malý testík.

Snažil jsem se, aby opět otázky byli od těch nejlehčích k těm nejsložitějším, ale to vždy úplně nepovede.

Zkuste tedy odpovědět na všechny otázky a uvidíte. Odpovědi zveřejním zítra.

 

Pro předškoláky – 2. třídu:

1. Kdo přišel k Panně Marii, aby jí řekl, že bude matkou Pána Ježíše?

a) archanděl Michael

b) archanděl Rafael

c) archanděl Gabriel

d) archanděl Gargamel

 

2. Do kterého města Bůh k P. Marii poslal anděla?

a) do Lazareta

b) do Nazareta

c) do Betléma

d) do Babylonu

 

3. Včera jsme slavili jednu slavnost, jak se ta slavnost jmenuje?

a) Zvěstování Páně

b) Zjevení anděla

c) Vyjevení Páně

b) sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

4. Jak Panna Maria andělovi nakonec odpověděla?

a) Teď nemám čas.

b) Neotravuj a přijď někdy jindy. Teď nemám náladu.

c) Hele, vyber si někoho jiného.

d) Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.

 

5. Anděl říká P. Marii, že i její příbuzná bude mít syna. Jak se ta příbuzná jmenovala?

a) Anežka

b) Alžběta

c) Anna

d) Nána

 

2. – 5. třída:

6. Stejný anděl, který zvěstoval P. Marii narození Pána Ježíše oznamoval také:

a) narození Jana Křtitele

b) narození apoštola Petra

c) narození Izáka

d) narození Adama

 

7. Jak se jmenovali rodiče P. Marie:

a) Izák a Anna

b) Zachariáš a Maria

c) Jáchym a Anna

d) Abrahám a Sára

 

8. Jaká byla první reakce P. Marie na zvěst od anděla:

a) Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!

b) Podle čeho to poznám?

c) Co na to řekne Josef?

d) Ano, všemu rozumím, vše chápu, vše zařídím.

 

9. Byla Panna Maria příbuzná s Janem Křtitelem:

a) určitě ano

b) pravděpodobně ano

c) v bibli o tom nic není

d) ne

 

10. Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele:

a) Zachariáš a Alžběta

b) Jáchym a Anna

c) Izák a Rebeka

d) Nikodém a Veronika

 

Od 11. otázky může být správně více odpovědí anebo nemusí být správná žádná:

 

6. – 8. třída:

11. Jak anděl pozdravil Pannu Marii?

a) Zdrávas Maria

b) Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!

c) Buď zdráva, milostiplná Pán s tebou! Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod

života tvého.

d) Velebí má duše Hospodina!

 

12. O kolik byl Jan Křtitel starší než Pán Ježíš?

a) o dva roky

b) byli úplně stejně staří

c) o šest měsíců

d) nevíme

 

13. Která modlitba přináší rozjímání o včerejší slavnosti?

a) Otčenáš

b) Růženec

c) Anděl Páně

d) Korunka

 

14. Kde bylo zvěstováno narození Jana Křtitele?

a) v Nazaretě

b) v domě v Kafarnaum

c) v Jeruzalémském chrámě

d) na chrámovém nádvoří v Betlémě

 

15. Také ve Starém zákoně narození některých osob předpověděl anděl nebo sám Hospodin, o kterých z následujících postav to platí:

a) Izák

b) Abrahám

c) Samuel

d) Samson

 

9. třída + SŠ

16. Během včerejší slavnosti se při slovech vyznání víry „skrze Ducha svatého přijal tělo …“ klečelo. Kdy ještě jindy se při těchto slovech má klečet?

a) na nový rok

b) na Velikonoce

c) na Vánoce

d) Nikdy. Je to jediný den v roce, kde je při těchto slovech předepsáno klečení.

 

17. V bibli je významná číslovka 40. Které z následujících výroků jsou pravdivé?

a) Izrael putoval 40 let pouští

b) Pán Ježíš se postil 40 dní na poušti

c) Kristus skonal na kříži ve věku 40 let

d) těhotenství obvykle trvá 40 týdnů

 

18. Jak nazýváme to, že se v Pánu Ježíši spojila osoba Boha Syna s lidskou přirozeností,

kterou dostal od P. Marie?

a) včlenění

b) vtělení

c) inkarnace

d) reinkarnace

 

19. Kde bydlela Alžběta?

a) v Judském městě v horách, pravděpodobně v Ejn Kerem

b) v Galileji, pravděpodobně v Ejn Kerem nebo v Káni Galilejské

c) v Nazaretě nedaleko od domu rodičů Panny Marie

d) na místě, které dnes leží na území státu Izrael

 

20. Jak byly mezi sebou příbuzné P. Maria a sv. Alžběta?

a) víme jistě, že sv. Alžběta byla tety Panny Marie

b) nevíme přesně

c) v některých jazycích je sv. Alžběta označována za sestřenici P. Marie

d) podle Lukášova evangelia je Alžběta pratetou P. Marie

 

Pro absolventy Katolické teologie:

21. Který koncil označil P. Marii za Bohorodičku – Theotokos?

a) Nicejský

b) Efeský

c) Cařihradský

d) IV. Lateránský