Papež František vyzval všechny křesťany, aby ve středu 25. 3. ve 12 hodin se společně pomodlili modlitbu Otčenáš. – Připojme se ke všem křesťanům na celém světě.

 

V pátek 27. 3. v 18 hod. bude papež František slavit eucharistickou adoraci na jejímž závěru udělí požehnání Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky. Více na: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30816

 

Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích. Udělují se zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané Koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Více na: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30807