Slavíme slavnost Seslání Ducha sv.

Mše sv. v Nymburce během týdne budou podle obvyklého pořádku. Tedy v pondělí a ve čtvrtek budou mše sv. v 8 hod. V pátek a v sobotu budou mše sv. v 18 hod.

„Velikonoční“ zpovídání proběhne na faře v Nymburce tuto středu (3. 6.) od 17 do 19 hod. (V případě potřeby zůstaneme i déle.) Kromě mě bude také zpovídat P. Pavel Porochnavec.

Ekumenická bohoslužba bude TOTO PONDĚLÍ (1. 6.) v 18 hod. v Husově sboru v Nymburce. Kázání bude mít sestra farářka Kateřina Roskovcová. Moc prosím přijďte, budeme děkovat také pracovnicím naší charity za jejich službu v době koronaviru.

Možná i mezi námi je někdo potřebný. Prosím tedy, pokud se někdo v současné situaci ocitl v těžkostech, nebo pokud o někom takovém víte, aby se ozval naší farní charitě (https://nymburk.charita.cz/) nebo přímo mně (Jaroslav Krajl: 604 36 52 37).

VE ČTVRTEK POKRAČUJE VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ. Začínáme jako obvykle v 15.15 hod. Společná úvodní modlitba bude na farní zahradě. Výuka a další aktivity probíhají až do 17.15 hod. Předškoláky a mladší prosím, aby zůstaly doma. V tomto školním roce se již s výukou náboženství pro předškoláky a mladší nepočítá

FARNÍ TÁBOR BUDE! A to sice v původním termínu, tedy od soboty 8. srpna. Přihláška je ke stažení na webu.

Noc kostelů bude v tomto roce v pátek 12. června. Prosím všechny o modlitbu za tuto akci. Pokud by se ještě někdo chtěl zapojit a pomoci, tak se přihlaste buď u mě nebo v Nymburce u Marie Müllerové, ve Všejanech u Marie Svobodové, v Sadské u Heleny Saskové.

V Nymburce:

Děkuji všem, kdo pomohli s úklidem kostela.

Teď po mši sv. a májové pobožnosti jsme všichni zváni na farní kávu.

Všejany:

Teď po mši sv. bude májová pobožnost.

Za týden zde bude od 7.35 hod. eucharistická adorace.

Sadská:

Teď po mši sv. bude májová pobožnost.

Za týden zde bude po mši sv. eucharistická adorace.