Slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby v Nymburce během týdne budou podle obvyklého pořádku. Tedy v pondělí zde bude bohoslužba slova v 8 hod. Ve čtvrtek zde bude mše sv. v 8 hod. V pátek a v sobotu budou mše sv. v 18 hod.

V sobotu bude mše sv. v Budiměřicích v 10 hod. (Mše sv. ve Velelibech je až 20. 6.)

Slavnost Těla a krve Páně oslavíme v naší farnosti příští neděli 14. 6. Mše sv. budou jako obvykle.

VE ČTVRTEK POKRAČUJE VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ. Začínáme jako obvykle v 15.15 hod. Společná ÚVODNÍ MODLITBA BUDE V KOSTELE. Výuka a další aktivity probíhají až do 17.15 hod. Předškoláky a mladší prosím, aby zůstaly doma. V tomto školním roce se již s výukou náboženství pro předškoláky a mladší nepočítá.

Setkání pastorační rady farnosti bude TUTO STŘEDU 10. 6. v 18.45 hod. na faře v Nymburce.

FARNÍ TÁBOR BUDE! A to sice v původním termínu, tedy od soboty 8. srpna. Přihláška je ke stažení na webu a vzadu v kostele.

Noc kostelů bude již TENTO pátek 12. června. Prosím všechny o modlitbu za tuto akci. Pokud by se ještě někdo chtěl zapojit a pomoci, tak se přihlaste buď u mě nebo v Nymburce u Marie Müllerové, ve Všejanech u Marie Svobodové, v Sadské u Heleny Saskové.

V Nymburce:

Za týden bude farní káva.

Sadská:

Teď po mši sv. bude eucharistická adorace.

Za týden zde budeme mít první sv. přijímání.