Bohoslužby v Nymburce během týdne budou takto:

pondělí zde bude bohoslužba slova v 8 hod.

Ve čtvrtek zde bude mše sv. v 8 hod.

pátek a v sobotu zde budou mše sv. v 18 hod.

Děkovná mše sv. za 25 let jáhenství jáhna Jaroslava Pekárka bude v kostele sv. Jiljí v Nymburce tuto sobotu (22. 8.) v 10 hod. Hlavním celebrantem bude pan probošt z Poděbrad ICLic. Mgr. Petr Kubant.

Dnes ve 14 hod. se koná poutní mše sv. k Nanebevzetí P. Marie v Kostelní Lhotě.

Srdečně vás chci všechny pozvat na opožděnou oslavu 20. výročí od mého kněžského svěcení. Nechci být nějak oslavován, ale určitě je to příležitost poděkovat Pánu Bohu a společně se sejít a vytvářet společenství. Sejdeme se tedy v neděli 30. srpna ve 14 hod. na farní zahradě v Nymburce. Prasátko a pivo je zajištěno, pro děti bude několik soutěží, pro dospělé jen jedna, čeká nás vystoupení hudební skupiny Kroužek a především vzájemné popovídání. Děkuji všem, kdo se podílejí na organizaci. Soutěž pro dospělé je „O nejlepší slanoví“ (slané cukroví, zákusky, pochutiny) a to tak, že můžou soutěžit všichni. Kdo se chce zúčastnit, nechť přinese na dýchánek něco dobrého, ale POZOR! Ne sladké, ale SLANÉ ZÁKUSKY. Pro účely hodnocení se odevzdá na místě 5 kousků a zbytek se dá do éteru pro občerstvení ostatních účastníků Dýchánku. Odborná porota zhodnotí krásu vizáže, vůni, chuť a společenský přínos. Pro vítěze bude odměna jistá!

Prosím pamatujte ve svých modlitbách na druhý běh našeho farního tábora. Děkuji.

V NYMBURCE:

Moc prosím o pomoc s úklidem kostela, který bude ve čtvrtek 3. září od 17.30 hod.

V SADSKÉ:

Teď po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření.