Farní charita Nymburk děkuje jménem svých klientů všem přispěvatelům, organizátorům a dobrovolníkům potravinové sbírky. V Albertu Nymburk jsme obdrželi 595 kg potravin a drogerie.

Mše sv. v Nymburce během týdne budou takto:

pondělí zde mše sv. NEBUDE.

Ve středu zde bude mše sv. v 16 hod., kde se budeme zvláště modlit za pronásledované pro víru. Po ní následuje setkání seniorů na faře.

Ve čtvrtek zde mše sv. NEBUDE – máme kněžský den.

pátek a v sobotu budou mše sv. v 18 hod. jako obvykle.

 

Tuto středu (27. 11.) máme tzv. červenou středu. Tedy den, kdy zvláště pamatujeme na všechny pronásledované pro víru, modlíme se za ně a symbolicky můžeme dát do okna červené světlo. Více na www.cervenastreda.cz

 

Farní bowling bude opět v Sadské (Poděbradská 1127) – již DNES 24. 11. od 14.45 hod.

 

Mikulášská pro děti bude na faře v Nymburce již tuto sobotu 30. 11. od 14 hod. do 16 hod.

 

Adventní duchovní obnova s P. Pavlem Porochnavcem bude v Nymburce v sobotu 7. 12. Začneme roráty v 6.30 hod. Hned po mši sv. se zpěvem rorátů bude snídaně a od 8.30 hod. bude první přednáška. Budeme pokračovat do 12 hod.

 

Roráty v tomto roce budou v soboty 7., 14 a 21. 12. vždy od 6.30 hod.

 

V Nymburce:

Farní káva bude za týden.

 

Děkuji všem, kdo přišli pomoci s úklidem kostela.

 

Ve Všejanech:

Eucharistická adorace bude za týden od 7.35 hod.

 

V Sadské:

Pokud můžete, tak prosím přijďte uklízet toto pondělí (25. 11.) od 9 hod.

 

Teď po mši sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Za týden bude po mši sv. adorace.