Bohoslužby během Svatého týdne budou – dá-li Pán – takto:

pondělí bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.

Ve středu bude mše sv. v Sadské v 17 hod. – V původním rozpisu je chyba!

Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v Nymburce bude v 18 hod.

Na Velký pátek bude od 14.15 hod. křížová cesta a v 15 hod. Velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu budou obřady Velikonoční vigilie ve 20.30 hod. Od 9 do 11 hod. bude kostel otevřen k adoraci Božího hrobu v 9 a 16.30 bude společná modlitba.

Na Hod Boží Velikonoční budou mše sv. jako v neděli: 8.00 hod. – Všejany; 9.30 hod. – Nymburk; 11.15 hod. – Sadská.

Přehled bohoslužeb o Velikonocích a o zpovídání před Velikonocemi najdete buď vzadu u vchodu nebo na webových stránkách.

Farní tábor bude od soboty 31. 7. do soboty 7. 8. 2021 pro 1. stupeň a do středy 11. 8. pro 2. stupeň.

První sv. přijímání bude v neděli 6. června v Nymburce při mši sv. v 9.30 hod.

OD 12. 4. NEBUDOU MŠE SV. V SADSKÉ Z DŮVODU MALOVÁNÍ. V NEDĚLE OD 18. 4. DO 9. 5. BUDOU NAVÍC MŠE SV. V NYMBURCE V 18 HOD.

V NYMBURCE:

Pokud je psaná zpověď v kostele, tak probíhá v dětském koutku.

Dárky pro zdravotníky v naší Nymburské nemocnici, předejte prosím těm, kdo je vybírají před hlavním i vedlejším vchodem. Děkuji.

Dárky pro nemocné na LDN, které chystaly děti, prosím odevzdejte v zákristii.

V SADSKÉ:

Teď po mši sv. je možné přijmout svátost smíření.