JE MOŽNÉ SE PŘIPOJIT K PANU KARDINÁLOVI, KTERÝ DNES OBNOVIL ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII. TEXT JE NA KONCI OHLÁŠEK.

 

Uposlechněme výzvu našich biskupů a pokračujme každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie.

 

Mši sv. na Zelený čtvrtek a Velkopáteční obřady z našeho kostela bude možné sledovat v přímém přenosu vždy od 18.15 hod. na webu: https://nymburk.farnost.cz/bohosluzba-online/ Zde můžete také napsat do dnešní (8. 4. 2020) půlnoci přímluvu, která zazní při mši sv. na Zelený čtvrtek.

K domácímu prožívání Velikonoc doporučuji videa připravená liturgickou komisí, která najdete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Pan kardinál Dominik Duka nás prosí, abychom na bílou sobotu večer dali do okna zapálenou svíci a případně i obraz Pána Ježíše je to jeden ze starobylých způsobů oslavy Kristova vzkříšení.

 

Je možné domluvit INDIVIDUÁLNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ během Hodu Božího Velikonočního dopoledne. Sv. přijímání je třeba domluvit telefonicky předem. (Vládní nařízení umožňuje výjimku k zajištění individuální duchovní péče a služby.) Najednou budou moci být přítomni pouze jednotlivci nebo rodiny, které žijí společně pod jednou střechou. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37. Prosím volejte včas a dodržujte domluvené časy. Dále připomínám užívání roušek a sv. přijímání pouze na ruku.

 

Je také možné domluvit SVÁTOST SMÍŘENÍ na faře v Nymburce (v sále s bezpečnou vzdáleností a rouškami). Prosím volejte včas na můj mobil: 604 36 52 37.

 

Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený od Zeleného čtvrtka (9. 4.) do Bílé soboty (11. 4.) vždy od 9 do 18 hod. Na Hod Boží Velikonoční pak bude kostel otevřený od 14 do 18 hod.

 

Prosím dodržujte dvoumetrový odstup a noste roušky či jakékoli vhodné náhrady.

 

Pokud je někdo nemocný, tak mi zavolejte, abych mohl přijít udělit svátosti. Teď již díky dobrotě Boží a vaší roušky mám a neměl bych tak nemocného ohrozit.

 

Kardinál Pell byl jednohlasně zproštěn viny – více zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30906

 

Obnova zasvěcení (Arcibiskup poklekne před sochu Panny Marie Fatimské a říká):

I.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,

milovaný Synu, milosrdná Tváři Otce!

Církev putující,

Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě,

hledí na ránu ve Tvém otevřeném boku, zdroji naší spásy, a pokorně prosí:

– v této výjimečné hodině plné utrpení podpírej svou Církev,

buď inspirací pro vládce národů,

naslouchej hlasům chudých a trpících,

podpírej pokorné a utlačované,

uzdravuj nemocné a hříšníky,

pozdvihuj na duchu sklíčené a znechucené,

obnov svobodu zajatým a vězňům,

zachraň nás od pandemie, která se dotýká každého z nás.

 

II.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší, vyzdvižený do výšin Kříže, dotknutý učedníkem v soukromí Večeřadla!

Církev putující,

Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě,

vidí v tobě obraz něžného objetí Otce pro lidstvo.

V Duchu Lásky se chceme navzájem obejmout tak,

jak jsi to radil učedníkům při mytí nohou a pokorně prosíme:

– v této výjimečné hodině plné utrpení podepírej děti, starší osoby a slabé,

potěšuj lékaře, zdravotní sestry,

pracovníky zdravotní služby i ošetřovatele a dobrovolníky,

posiluj rodiny a umocňuj v nás smysl pro občanskou povinnost a solidaritu,

buď světlem pro umírající,

přivítej zemřelé ve svém Království,

ochraňuj nás ode všeho zla a zachraň nás od pandemie,

která dotýká každého z nás.

 

III.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,

Synu blahoslavené Panny Marie,

skrze Srdce Tvé Matky, jíž svěřujeme putující Církev na zemi,

Českou republiku a mnoho jiných zemí, které jí po staletí patří, prosíme dnes:

přijmi zasvěcení své Církve.

Zasvěcením se Tvému Nejsvětějšímu Srdci

odevzdáváme Církev pod ochranu Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

proměněné světlem Tvého velikonočního tajemství

které bylo ve Fatimě zjeveno třem dětem jako útočiště

a cesta směřující do Tvého Srdce.

Kéž je blahoslavená Panna Maria, Růžencová Paní z Fatimy,

uzdravením nemocných a útočištěm Tvých učedníků,

zrozených pod křížem z Tvé Lásky.

Kéž Mariino Neposkvrněné Srdce, kterému se svěřujeme, prosí s námi:

– v této výjimečné hodině, plné utrpení,

přijmi zemřelé,

povzbuzuj ty, kteří se Ti zasvěcují

a obnov svět i celé lidstvo.

 

Všichni odpovídají:

Amen.